Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n mikroelektroniikan tilojen tulipalon syttymissyyn tutkimukset vielä kesken

02.03.2006


Taloudelliset vahingot selviävät muutamien viikkojen kuluessa

VTT:n nano- ja mikroelektroniikan tutkimiseen ja kehittämiseen keskittyvässä Micronova-rakennuksessa viime lauantain vastaisena yönä syttyneen tulipalon seurauksia saatiin ripeällä toiminnalla pienennettyä huomattavasti. Palossa vaurioitui kuitenkin osa arvokkaista ja maassamme ainutlaatuisista mikroelektroniikan puhdastiloista ja laitteista. Turvatekniikan keskus TUKES sekä pelastuslaitos selvittävät palon teknistä syttymissyytä.

Suurin osa Micronovan puhdastiloista säilyi vaurioitumattomina ja täysin toimintakuntoisina. Puhdastilojen likaantumisesta sekä savusta ja noesta aiheutuvien vahinkojen vuoksi palon taloudelliset vaikutukset ovat kuitenkin merkittävät. VTT:n arvion mukaan kysymys on miljoonista euroista.

Puhdastilojen vaurioituminen viivästää projektitoimituksia usealle VTT:n asiakkaalle. VTT on käynnistänyt selvityksen asiakkaidensa ja yhteistyökumppaniensa kanssa vaihtoehtoisista tavoista projektien loppuunsaattamiseksi.

Puhdastilat palautetaan toimintakuntoon ja ajanmukaistetaan. Hankkeen tavoiteaikataulu on 6 kuukautta. Huipputekniikan tutkimukseen tarvittavat laitteet ja puhdastilat ovat Suomen teollisuudelle erittäin tärkeät. VTT keskustelee puhdastilojen kunnostamisen ja tarvittavien laitteiden hankinnan rahoituksesta kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa.

 

 

Lisätietoja

Ilkka Suni
Asiakasjohtaja
020 722 6300