Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Bakteeri nimettiin VTT:llä pitkän uran tehneen dosentti Auli Haikaran mukaan

15.03.2006


"Pectinatus haikarae" pilaa olutta

VTT on osoittanut nykyaikaisten DNA-pohjaisten menetelmien avulla, että VTT:n mikrobikokoelman Pectinatus- ja Megasphaera-kantojen joukossa on kolme uutta olutta pilaavaa lajia, joille on annettu nimet Pectinatus haikarae, Megasphaera sueciensis ja Megasphaera paucivorans. 

Pectinatus haikarae -bakteeri nimettiin VTT:n pitkäaikaisen tutkijan, dosentti Auli Haikaran mukaan kunnianosoituksena hänen työstään Pectinatus-tutkimuksen uranuurtajana.

Haikara eristi ensimmäisenä maailmassa Pectinatus frisingensis -lajin ja käynnisti tutkimukset Pectinatus-bakteerien ominaisuuksista ja osoittamisesta. Pectinatus haikarae löydettiin todennäköisesti ensimmäistä kertaa pilaantuneesta oluesta Saksassa 1990-luvun lopulla, jonka jälkeen lajia on löydetty myös samentuneista oluista ja pullotushallin ilmasta Suomessa ja Norjassa. Toisin kuin muut Pectinatus-bakteerit, Pectinatus haikarae -pilaajabakteerilla on vetyperoksidin hajottamiseen tarvittava katalaasientsyymi, se kykenee käyttämään laktoosia energianlähteenä eikä kasva +37ºC:ssa.

Uudet DNA:n analysointiin perustuvat menetelmät ovat tuoneet esille sellaisia uusia lajeja, jotka muistuttavat ominaisuuksiltaan erehdyttävästi jo ennestään tuttuja lajeja tai joita ei ole voitu aiemmin havaita viljelymenetelmillä. VTT:ssä on jo vuosien ajan käytetty DNA-pohjaisia menetelmiä juomateollisuuden mikrobien osoittamisessa, tunnistamisessa ja karakterisoinnissa.

Uusien lajien kuvaus on hyväksytty julkaistavaksi "International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology" -lehdessä. Artikkeli on tällä hetkellä luettavissa osoitteessa http://www.sgm.ac.uk/IJSEM/PiP/ijsem63699.pdf

 

 

Lisätietoja

Riika Juvonen
Tutkija
020 722 5986