Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n läpimurto ohjelmistojen tuotekehitysteknologiassa lisää investointien kannattavuutta alan suomalaiseen teollisuuteen

23.03.2006


Ketterillä menetelmillä saatavissa uusien ohjelmistotuotteiden kehittämisessä jopa 70 prosentin säästöt

img

Tutkimusprofessori Pekka Abrahamsson

VTT:n läpimurto niin kutsuttujen ketterien ohjelmistojen (Agile Software Development) kehittämisessä merkitsee käänteen tekevää parannusta suomalaisen ohjelmistoteollisuuden kannattavuudelle. Tulokset ovat niin merkittäviä, että ne voivat lisätä tarvetta siirtää ohjelmistoteollisuuden tuotantoa takaisin Suomeen halventuvien tuotantokustannuksien takia. VTT:n kehittämää menetelmää ollaan ottamassa käyttöön useissa suomalaisissa ja eurooppalaisissa yrityksissä.

VTT on kehittänyt Mobile-D™ -nimisen ketterän menetelmän, jolla saavutettuja tuloksia on siirretty nopealla tahdilla teollisuuteen. Ohjelmistoteollisuuden piloteissa Mobile-D™:llä on säästetty jopa 70 prosenttia tuotevalmistuksen kustannuksissa sekä uusien tuotteiden markkinoille pääsemisen aikatauluissa.

Ketterät menetelmät ovat työskentelytapoja, joilla tehostetaan ohjelmistotuotantoa ja kehitetään ohjelmistot vastaamaan paremmin asiakkaan todellisia tarpeita.

Ketterät menetelmät ovat rynnistäneet ohjelmistoalalle parin viime vuoden aikana. Menetelmän tärkein uusi tekijä on koko organisaation läpileikkaava uusi ajattelumalli, jossa arvot, periaatteet ja käytäntö kohtaavat saumattomasti. Tällaista ei ohjelmistoalallakaan ole aiemmin pystytty selvästi tekemään.

Myös tuottavuus ja ohjattavuus on nostettu entistä keskeisempään asemaan. Uudet menetelmät mahdollistavat huomattavasti joustavamman ja tehokkaamman tuotekehitysprosessin, koska menetelmällä voi tehdä muutoksia ohjelmistoihin jokaisessa prosessin vaiheessa. Tämä on tarpeen, koska maailma muuttuu kiivaassa tahdissa ja asiakkaan tarpeet sen mukana.

Suomen ohjelmistoteollisuutta uhkaa tuotannon siirtyminen halpoja tuotantokustannuksia tarjoaviin maihin, joten uusia innovaatioita ja ohjelmistojen toiminta- ja kehitysmalleja on omaksuttava ripeästi käyttöön. Ketterän ohjelmistotuotannon menetelmillä suomalaisilla yrityksillä on entistä paremmat kilpailumahdollisuudet alan globaalilla kilpailukentällä.


VTT:n johdolla kehitetään eurooppalaisessa 9 maan ja 22 organisaation projektissa uusia ketteriä menetelmiä, joilla voidaan tehostaa sulautettujen ohjelmistojen tuotekehitystä. Suomesta ovat mukana VTT:n lisäksi Nokia Oyj, F-Secure Oyj ja Hantro Products Oy. Sulautettuja järjestelmiä ovat esimerkiksi kotitalouksien teknologiasovellukset, joissa yhdistyy useita tekniikoita kuten elektroniikkaa, ohjelmistoja ja tietokonetekniikkaa.


VTT järjestää alan suurimpiin kuuluvan kansainvälisen XP2006-konferenssin (http://www.xp2006.org) kesäkuussa Oulussa, jossa ketterien menetelmien tutkimuksen ja soveltamisen tuloksia esitellään.

 

 

Lisätietoja

Pekka Abrahamsson
Tutkimusprofessori
020 722 2160