Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n asiamiesverkosto vahvistuu KAJAANISSA

28.03.2006


Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut lähemmäksi seutukunnan yrityksiä

VTT on luonut asiamiesyhteyksiä maamme merkittäviin teollisuuskeskittymiin. Uusimpana asiamiesverkostoon liittyy Kajaani. Asiamiesverkoston avulla VTT:n palvelut ovat Suomessa maantieteellisesti aiempaa tasaisemmin saatavilla ja erityisesti maakuntien pk-yritysten on entistä helpompaa ottaa yhteyttä VTT:lle ja hyödyntää sen tuotekehityspalveluja.

Asiamiehet ovat VTT:n tapa helpottaa asiakkaidensa yhteydenottoa sekä tutkimus- ja tuotekehityspalvelujen hyödyntämistä. Ennestään VTT:n asiamiehiä toimii kolmellatoista paikkakunnalla.

VTT:n asiamies toimii yhteistyössä seutukuntansa yritysten kanssa. Yhdessä VTT:n kanssa asiamies edistää yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeita, joilla saadaan aikaiseksi uusia, kilpailukykyisiä innovaatioita ja tuotteita. Tärkeää on myös yritysverkostojen synnyttäminen, joilla parannetaan sekä yritysten kilpailukykyä että seutukunnan työllisyyttä. Asiamiestoiminta Kajaanissa vahvistaa jo ennestään paikkakunnalla toimivaa VTT:n toimipistettä ja tuo laajemmat palvelut alueen yritysten käyttöön.

Asiamiehiksi valitut henkilöt edistävät päätoimissaankin seutukuntansa teollisuuden toimintaedellytyksiä. VTT on perehdyttänyt heidät laajalti toimintaansa ja palveluihinsa. VTT on myös kouluttanut eri alojen tutkijoitaan yhteyshenkilöiksi asiamiehille.

VTT:llä on Kajaanissa muutaman hengen toimipiste. Kajaanin seudun VTT-asiamiehet tukevat ja laajentavat toimipisteen palvelutarjontaa. Asiamiehet ovat Mittalaitelaboratorion, Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja VTT:n palveluksessa. Asiamiestehtävät niveltyvät luontevasti heidän nykyiseen työhönsä ja antavat merkittävän lisän tarjottaviin palveluihin.

Kajaanin Teknologiakeskus Oy on Teknologiapuistossa olevien teknologiayritysten, yliopiston tutkimusyksikön ja yrityspalveluiden keskittymä, jonka vahvinta osaamisaluetta on mittaustekniikka. Teknologiakeskus vastaa myös Measurepolis-osaamiskeskuksen toiminnan organisoinnista ja koordinoinnista. Measurepoliksen tavoitteena on edistää teknologiayritysten toimintaedellytyksiä tarjoamalla yhteydet alan tutkimukseen ja koulutukseen sekä kehittämällä yritysten yhteistyötä. Measurepoliksen vahvinta osaamista ovat; mittaustekniikka, sulautetut järjestelmät, signaalinkäsittely, kuvankäsittely, tietoliikennetekniikka, ohjelmointi, käyttöolosuhdeosaaminen sekä elektroniikan testaus.

Mittalaitelaboratorio on Kajaanissa toimiva Oulun yliopiston tutkimusyksikkö, joka kehittää mittaustekniikkaa erityisesti puunjalostusteollisuuden tarpeisiin. Laboratorio on mukana myös Measurepolis-osaamiskeskuksessa, jonka osana uusi asiamiestoiminta toteutetaan. Osaamiskeskuksen yhtenä tavoitteena on lisätä tutkimustoiminnan ja -palveluiden hyödyntämistä yrityksissä, mihin tarkoitukseen myös VTT:n palvelutarjonta on paikallisen tutkimustoiminnan ohella oiva lisä. Mittalaitelaboratoriossa työskentelee tällä hetkellä 50 henkeä ja yksikön budjetti vuonna 2005 oli 3,4 miljoonaa euroa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu on 2000 opiskelijan ja 150 työntekijän monialainen korkeakoulu, jolla on takanaan Kainuun maakunnan vahva tuki ja erinomaiset yhteydet alueen työnantajiin. Ammattikorkeakoulu on merkittävä alueen hyvinvoinnin kehittäjä nyt ja tulevaisuudessa. Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysyksikkö tarjoaa asiantuntija- ja kehittämispalveluja yrityksille, julkisyhteisöille sekä yksityisille henkilöille.

 

 

Lisätietoja

Teijo Salmi
Markkinointipäällikkö
020 722 4650