Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT: Ikääntyvien ihmisten kotien korjaaminen esteettömiksi mahdollistaisi kotona asumisen entistä pidempään ja elämänlaadun paranemisen

30.03.2006


Ikäihmisten haluamista korjausrakentamispalveluista valtava pula

VTT:n tutkimuksen mukaan ikääntyvät ihmiset haluavat kotiinsa korjausrakentajan, joka tekee asunnosta esteettömän avaimet käteen -periaatteella. Julkisen sektorin kannattaa selkeästi tukea tulevien seniorien asuntojen esteettömyysremontteja, koska pelkällä asuntojen uudistuotannolla ei pystytä vastaamaan vanhenevan väestömme asumis- ja palvelutarpeeseen. Korjausrakentamisen kokonaispalveluja ei kuitenkaan ole toistaiseksi riittävästi tarjolla, joten alan palveluille tulee lähivuosina suuri kysyntä.

VTT:n tutkimustulosten mukaan seniorien ja vanhusten halu asua pitkään kotona tai edes tutulla seudulla edellyttää lähitulevaisuudessa asuntojen korjausrakentamista. Kotona asumisen tukeminen muuttamalla asuntoja toiminnallisuudeltaan senioreille ja vanhuksille sopiviksi on myös yhteiskunnalle edullista.

Seniorit ja myös muut kuluttajaryhmät haluavat kotinsa korjauspalveluja avaimet käteen -periaatteella. VTT kehitti korjausrakentamisen kokonaispalvelujen liiketoimintamalleja, joissa palvelu koostuu kalusto- ja materiaalitoimituksista sekä monipuolisesta asennus- ja korjaustyöstä. Nykyisin Suomessa ei ole läheskään tarpeeksi esimerkiksi keittiö- ja pesutilojen kokonaisvaltaista korjausosaamista ja tämän tarjontaa. Siten seniorien ostamasta kokonaispalvelusta muodostuu alalle uutta liiketoimintaa.

VTT kehitti tutkimuksessa myös senioriasumisen suunnittelun tueksi senioriasumisen viitekehyksen eli ns. kehämallin. Mallin mukaan taajama-asutuksen yksittäisen solun ytimen muodostaa julkisten ja yksityisten tahojen muodostama palvelutarjonnan keskus. Palvelukeskuksen ympärillä ja lähiseudulla sijaitsee vanhusten palveluasuntotaloja, senioritaloja sekä taloja, joissa on senioriasuntoja tavallisten asuntojen joukossa. Palvelukeskuksessa voi ruokailla, harrastaa, kuntoilla, saada hoivapalveluja ja viettää aikaa, ja ytimestä on helppo myös viedä julkista ja yksityistä apua seniorien ja vanhusten koteihin.

Ikääntyminen on Suomessa EU-alueen nopeinta. Vuonna 2010 alkaa Suomessa seniorien vuosikymmen, sillä 1945 syntyneistä alkaneet suuret ikäluokat alkavat olla yli 65-vuotiaita. Heidän mukanaan vuonna 2020 alkaa vanhusten vuosikymmen.

Vanhenevan väestön asumis- ja korjauspalvelujen kysyntä kasvaa sekä omistus- että vuokrataloissa.

VTT:n tutkimuksen rahoitukseen osallistunut VVO omistaa lähes 40.000 asuntoa. VVO kertoo saavansa tutkimuksesta hyvän lähtökohdan senioristrategiaansa. Uusia senioritaloja suurempi painoarvo tulee olemaan nykyisten kiinteistöjen kehittämisessä.  Asunnon korjaaminen esteettömäksi on kallista sekä osakehuoneiston että vuokratalon omistajalle, mutta edullista yhteiskunnalle. Yhteiskunnalta odotetaankin uusia rahoitustuen muotoja toiminnan vauhdittamiseen.

VTT:n tutkimus oli osa laajaa Tulevaisuuden senioriasuminen tutkimuskokonaisuutta. Tutkimuskokonaisuudesta on VTT:n, Oulun yliopiston, Taideteollisen korkeakoulun, Tampereen yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja Työtehoseuran järjestämä loppuseminaari Taideteollisessa korkeakoulussa 30.3.2006 klo 9.30 alkaen. Seminaarin teema on Senioreiden henkinen hyvinvointi ja asumisen palvelut.

Tulevaisuuden senioriasumisen liiketoimintamallit -tutkimushankkeen rahoittivat Tekes, VVO, Tampereen kaupunki, Rakennustoimisto Palmberg, Sato-Rakennuttajat, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus, Estera ja Suomen ensiapupalvelu.

 

 

Lisätietoja

Markku Riihimäki
Asiakaspäällikkö
020 722 3453


VVO, Tauno Tuomivaara
Johtaja
040 050 0864