Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

CERN myönsi tunnustuspalkinnon VTT:lle maailman suurimpaan hiukkaskiihdyttimeen kehitetyistä puolijohdeilmaisimista

03.04.2006


VTT:lle on myönnetty Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön CERNin tunnustuspalkinto "The ALICE Industrial Award". VTT palkittiin saavutuksistaan Cerniin rakenteilla olevan maailman suurimman hiukkaskiihdyttimen puolijohdeilmaisimien kehitystyöstä ja valmistuksesta.

VTT valmistaa vuonna 2007 käynnistyvän LHC-kiihdyttimen ALICE-kokeeseen yhteensä 310 ilmaisinmodulia, jotka muodostavat koko ilmaisimen sisimmän ja tarkimman osan. ALICE (A Large Ion Collider Experiment) on yksi LHC:n suurista koeasemista, joka pyrkii laboratoriomittakaavassa synnyttämään universumin alkuräjähdyksen olosuhteet törmäyttämällä raskaita hiukkasia suurella energialla. VTT:n kehittämiä ilmaisimia tarvitaan törmäyksissä syntyvien hiukkasten tunnistamiseen ja paikantamiseen.

VTT on kehittänyt erittäin tiheisiin liitosrakenteisiin soveltuvan menetelmän, jonka avulla pii-ilmaisimien elektroniset ohjauspiirit voidaan suoraan liittää ilmaisinmoduliin. VTT on myös kehittänyt menetelmän, jolla ohjauspiirit voidaan ennen liittämistä luotettavasti ohentaa 150 mikrometrin paksuisiksi. Ohentamista tarvitaan, jotta ilmaisinmodulien massan haitallinen vaikutus tieteellisten kokeiden suorittamiseen voidaan välttää.

LHC (Large Hadron Collider) on Cerniin Sveitsin ja Ranskan rajalle rakenteilla olevan maailman suurin hiukkaskiihdytin, joka sijaitsee maanalaisessa 27 kilometrin pituisessa rengasmaisessa tunnelissa. LHC on samalla maailman suurin fysiikan koe, joka koostuu neljällä koeasemalla tehtävistä havainnoista protonien tai raskaiden ionien törmätessä suurella energialla toisiinsa. Kokeiden perimmäisenä tarkoituksena on lisätä tietoa maailmankaikkeuden ja alkeishiukkasten perusrakenteesta. LHC-kiihdyttimen odotetaan valmistuvan tutkimuskäyttöön vuonna 2007.

European Organization for Nuclear Research, Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestö CERN on vuonna 1954 hiukkasfysiikan tutkimusta varten perustettu eurooppalainen järjestö, johon on liittynyt 20 jäsenvaltiota. CERNin avulla yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoilla on mahdollisuus osallistua hiukkasfysiikan kokeelliseen työhön. ALICE-kokeeseen osallistuu kaikkiaan n. 1000 fyysikkoa, insinööriä ja teknikkoa 30 eri maasta.

VTT:lle luovutettiin tunnustuspalkinto CERNissä Genevessä järjestetyssä ALICE-kollaboraation Industrial Award -seremoniassa. Palkinnon ojensivat ALICE-kollaboraation puheenjohtaja Lodovico Riccati ja CERNin pääsihteeri Maximilian Metzger. VTT:n puolesta palkinnon vastaanotti asiakasjohtaja Ilkka Suni. Tunnustuspalkinnon saaneen kehitystyön toteutti mikropakkaustekniikan tiimi: Jaakko Salonen (tiiminvetäjä), Jorma Salmi, Satu Savolainen-Pulli, Sami Vähänen, Kristiina Rutanen ja Mervi Hämäläinen.

 

 

Lisätietoja

Ilkka Suni
Asiakasjohtaja
020 722 6300