Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n käynnistämästä idealiikkeestä vauhtia uusiin mobiilipalveluihin

11.04.2006


Ideoinnin tavoitteena kerätä 35 000 uutta arkea helpottavaa mobiilisovellusta, jotka julkistetaan vapaaseen käyttöön

VTT haastaa kansalaiset ideatalkoisiin 35 000:n arkea helpottavan mobiilisovelluksen keräämiseksi. Idealiike on ainutlaatuinen laajuutensa lisäksi erityisesti siitä, että kaikki ideat julkistetaan yritysten ja yksityisten ihmisten vapaaseen käyttöön. Suomalaista innovaatio-osaamista kerätään kuukauden ajan mm. yliopistokaupungeissa järjestettävissä ideointitilaisuuksissa, joista ensimmäinen järjestettiin Oulussa 11.4. Kampanjallaan VTT haluaa kiinnittää erityistä huomiota suomalaiseen innovaatio-osaamiseen, joka on elinehto menestyvän elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. 

Suomi tarvitsee menestyäkseen uusien ideoiden kehittämistä innovaatioiksi, mikä tarkoittaa uusien ideoiden jalostamista ja kehittämistä kaupallisesti hyödynnettäviksi tuotteiksi ja palveluiksi. Keskustelun innovaatioympäristöistä ja -järjestelmistä onkin muututtava konkreettisiksi hankkeiksi, joilla kansallista innovaatiotoimintaa voidaan aktivoida kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Lähes jokaiselle suomalaiselle on joskus juolahtanut mieleen jokin tilanne tai palvelu, jonka esimerkiksi sopiva kännykkäsovellus muuttaisi mielekkäämmäksi ja yksinkertaisemmaksi. Paras tapa luoda ihmiskeskeistä teknologiaa ja ymmärtää kuluttajan nykyisiä tai tulevia tarpeita onkin saada tilaus uusille sovelluksille heiltä itseltään - ja juuri tähän idealiike perustuu.

Korkeakoulukaupunkeja kiertävän kuukauden kestävän roadshown tavoitteena on konkreettisesti aktivoida maamme innovaatio-osaamista, löytää luovia ratkaisuja arjen tilanteisiin ja kehittää teknologiateollisuudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi kevään 2006 aikana järjestetään työpajoja, joihin on kutsuttu eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä teemalla vauvasta vaariin.

Ainutlaatuisen kampanjasta tekee se, että kaikki ideat julkistetaan Open Innovation -periaatteen mukaisesti vapaaseen käyttöön. VTT kokoaa kerätyn aineiston ideapankkiin, johon on kaikilla avoin pääsy. Kun jokaisella yrityksellä, organisaatiolla tai yksittäisellä kansalaisella on käytettävissään tuhansien ihmisten käytännön tarpeista lähtevät mobiili-ideat, uusien kaupallistettavien tuotteiden jatkojalostaminen helpottuu huomattavasti. Ideat julkaistaan 30.5.2006 osoitteessa: www.vtt.fi/idealiike

Hankkeessa yhteistyökumppaneina VTT:n kanssa toimii Helsingin kauppakorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Lapin yliopisto.

VTT:llä tarve edistää innovaatioiden syntymistä

VTT on Suomen innovaatiopolitiikan keskeinen toimija, minkä vuoksi se voi luontevasti edistää innovaatiokeskustelun muuttumista konkreettiseksi toiminnaksi ja menestykseen johtavaksi liikkeeksi.

Innovaatiotoiminnan aktivoiminen on osa VTT:n strategian toteuttamista. VTT:llä on tunnustettu ja laaja teknologia- ja liiketoimintaosaaminen sekä hyvät verkostot kaikkiin oleellisiin toimijoihin innovaatiokentässä.

VTT:n mobiilien ja langattomien ratkaisujen tutkimus- ja kehitystoiminta kattaa koko ketjun mobiilipalveluiden ja -sovellusten konseptoinnista tuotteiden pilotointiin ja käyttöönottoon. Ratkaisujen kehittämisen taustalla ovat VTT:n verkottuminen ja vahva teknologiatutkimus sekä sitä tukeva käytettävyystutkimus ja liiketoimintaosaaminen. VTT:n osaaminen mobiili- ja langattomien ratkaisujen alueella on maailman huippuluokkaa.

Katso myös

www.vtt.fi/idealiike

 

 

Lisätietoja

Petteri Alahuhta
Teknologiapäällikkö
020 722 2468


Pekka Abrahamsson
Tutkimusprofessori
020 722 2160