Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT satt igång riksomfattande idéproduktion för att skapa möjligheter för nya mobila tjänster

11.04.2006


Målet med idéinsamlingen är 35 000 nya mobila tillämpningar, som ska göra vardagen lättare och som kommer att offentliggöras för allmänt bruk.

VTT bjuder in medborgarna till ett s.k. innovationstalko för att samla in 35 000 mobila tillämpningar, som ska göra vardagen lättare. Det unika är att alla idéer kommer att offentliggöras för att företag och privatpersoner fritt ska kunna använda dem. Finländska innovationskunskaper samlas in under en månads tid bl.a. på speciella idémöten som arrangeras i universitetsstäderna. Det första anordnades i Uleåborg den 11 april. Med sin kampanj vill VTT anser att mobila system och tjänster som bygger på trådlös dataöverföring spelar en avgörande roll för hur samhället fungerar. VTT fästa särskild uppmärksamhet vid finländsk innovationskunskap, som är ett nödvändigt villkor för att upprätthålla välfärd och ett framgångsrikt näringsliv. 

Ett framgångsrikt Finland behöver nya idéer som utvecklas till innovationer. Det betyder att nya idéer förädlas och utvecklas till produkter och tjänster som kan användas i kommersiellt syfte. Diskussionen från innovationsmiljön och –systemen måste övergå till konkreta initiativ, som kan användas för att aktivera den nationella innovationsverksamheten på samhällets alla nivåer.

Nästan alla finländare har någon gång kommit att tänka på någon situation eller tjänst, som till exempel genom en passande mobil tillämpning skulle bli både vettigare och enklare. Det bästa sättet att skapa en människocentrerad teknik och att förstå konsumentens nuvarande eller kommande behov är att låta människorna själva beställa nya tillämpningar – och det är just utgående från detta som idéproduktionen arbetar.

Målsättningen med roadshowen, som åker runt till högskolestäderna under en månads tid, är rent konkret att aktivera vårt lands innovationskunskap, att hitta kreativa lösningar på vardagsproblem och att utveckla nya affärsverksamhetsmöjligheter för teknikindustrin. Under våren 2006 anordnas dessutom workshopar, dit människor i olika livssituationer är inbjudna under temat Från barn till pensionär.

Det som gör kampanjen unik är att alla idéer kommer att offentliggöras för allmänt bruk enligt principen Open Innovation. VTT kommer att föra in det samlade materialet i en idébank, dit alla har fritt tillträde. Då varje företag, organisation eller enskild medborgare har tillgång till tusentals människors idéer om användning av mobiltelefon utifrån praktiska behov, underlättas märkbart den fortsatta förädlingen av de kommersialiserade produkterna. Idéerna offentliggörs i slutet av maj på adressen: www.vtt.fi/idealiike

Som VTT:s samarbetspartner inom projektet fungerar Helsingfors Handelshögskola, Tammerfors tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Jyväskylä universitet och Lapplands universitet.

VTT har behov av att främja uppkomsten av innovationer

VTT är en central aktör inom Finlands innovationspolitik, och därför kan VTT på ett naturligt sätt föra innovationsdiskussionen till konkret verksamhet och en rörelse som leder till framgång.

Effektiviseringen av innovationsverksamheten är en del av VTT:s strategi. VTT har en erkänd och bred teknik- och affärskompetens samt goda kontakter med alla väsentliga aktörer inom innovationsområdet.

VTT:s forsknings- och utvecklingsverksamhet inom mobila och trådlösa lösningar täcker hela kedjan från idékläckning av mobiltjänster och -applikationer till konkret tillämpning och ibruktagning av produkter. Utvecklingen av lösningarna är ett resultat av VTT:s nätverksbildning och intensiva teknikforskning, liksom den tillgänglighetsundersökning och affärskompetens som stöder forskningen. VTT:s kompetens inom mobila och trådlösa lösningar hör till världens främsta.

 

 

Mer information

Petteri Alahuhta
Teknikchef
+358 20 722 2468


Pekka Abrahamsson
Forskningsprofessor
+358 20 722 2160