Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n asiamiesverkosto vahvistuu Kotkassa

21.04.2006


Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut lähemmäksi seutukunnan yrityksiä

VTT on luonut asiamiesyhteyksiä maamme merkittäviin teollisuuskeskittymiin. Uusimpana asiamiesverkostoon liittyy Kotka. Asiamiesverkoston avulla VTT:n palvelut ovat Suomessa maantieteellisesti aiempaa tasaisemmin saatavilla, ja erityisesti maakuntien pk-yritysten on entistä helpompaa ottaa yhteyttä VTT:lle ja hyödyntää sen tuotekehityspalveluja.

Asiamiehet ovat VTT:n tapa helpottaa asiakkaidensa yhteydenottoa sekä tutkimus- ja tuotekehityspalvelujen hyödyntämistä. Ennestään VTT:n asiamiehiä toimii neljällätoista paikkakunnalla.

VTT:n asiamies toimii yhteistyössä seutukuntansa yritysten kanssa. Yhdessä VTT:n kanssa asiamies edistää yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeita, joilla saadaan aikaiseksi uusia, kilpailukykyisiä innovaatioita ja tuotteita. Tärkeää on myös yritysverkostojen synnyttäminen, joilla parannetaan sekä yritysten kilpailukykyä että seutukunnan työllisyyttä.

Asiamiehiksi valitut henkilöt edistävät päätoimissaankin seutukuntansa teollisuuden toimintaedellytyksiä. VTT on perehdyttänyt heidät laajalti toimintaansa ja palveluihinsa. VTT on myös kouluttanut eri alojen tutkijoitaan yhteyshenkilöiksi asiamiehille.

Kotkan seudun VTT-asiamiehet ovat Cursor Oy:n palveluksessa. Asiamiestehtävät niveltyvät luontevasti heidän nykyiseen työhönsä ja antavat merkittävän lisän tarjottaviin palveluihin.

Cursor Oy on Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö. Sen tavoitteena on saada alueelle pysyvää ja kannattavaa liiketoimintaa, erityisesti pk-yrityksiä ja sellaisia palveluja, jotka tukevat alueen teollisuutta. Tuotteisiin kuuluvat yritysten toimitila-asiat, kuten yrityskiinteistöjen ylläpito ja vuokraus, vastaanottotilat ja yrityshotellit sekä rakennemuutoksen yhteydessä suurteollisuudelta vapautuvien yritystilojen jalostaminen pk-yritysten käyttöön. Tuotteita on myös yritysrahoitus, kuten omapääomasijoitukset, välirahoitus, muu rahoitus, takaukset sekä niihin liittyvä kumppanuus.

Cursor Oy opastaa myös alueen yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia perustamis-, kehittämis- ja rahoitusasioissa, markkinoinnissa ja toimitilojen hankinnassa. Tarjolla on ajan tasalla olevaa paikallistietoa yrityksen toimintaympäristöstä. Cursor Oy toteuttaa myös kehittämisprojekteja ja on mukana erilaisissa yritystoiminnan edistämishankkeissa.

 

 

Lisätietoja

Teijo Salmi
Markkinointipäällikkö
020 722 4650


Jouko Luode
Toimialapäällikkö , Cursor Oy
05 210 4920, 040 836 5353