Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT parantaa Euroopan sähkönjakeluverkkojen tietoturvallisuutta

26.04.2006


Tavoitteena sähkönjakelun turvaaminen kaikissa oloissa yhteiskunnan toimivuuden kannalta

Tahallinen ja tahaton vahingollinen toiminta – oikosulut, inhimilliset virheet ja jopa ohjausjärjestelmien tietoturva-aukkoja hyödyntävä hakkeri- ja terrorismitoiminta – saattaa halvauttaa laajojenkin alueiden tärkeitä teknisiä perusrakenteita. VTT:llä on merkittävä rooli EU-projektissa, joka tähtää yhteiskunnalle välttämättömien perusrakenteiden suojaamiseen. Hankkeessa paneudutaan mm. Euroopan sähkönjakeluverkkojen tietoliikennejärjestelmien tietoturvauhkiin. Tavoitteena on lisätä niiden luotettavuutta, turvallisuutta ja käyttövarmuutta.

EU:n kuudennen puiteohjelman IRRIIS-projektin (Integrated Risk Reduction of Information-based Infrastructure Systems) tulosten avulla halutaan oppia ymmärtämään monimutkaisten ja kriittisten perusrakenteiden tietoturvauhkia paremmin erityisesti riippuvuussuhteiden näkökulmasta. Äskettäin alkanut projekti on kolmivuotinen, ja sillä on seitsemän miljoonan euron EU-rahoitus. Projektissa on mukana 15 yritys- ja tutkimuspartneria eri Euroopan maista ja sitä koordinoi saksalainen Fraunhofer-tutkimuskeskus.

VTT:llä on projektissa merkittävä rooli erityisesti kriittisten perusrakenteiden (esim. sähköverkot) ja niiden ohjausjärjestelmien turvallisuusuhkien ja -riskien sekä niiden riippuvuussuhteiden analysoinnissa. Turvallisuusuhkilla on keskinäisiä riippuvuuksia, joissa yhden uhkan toteutuminen vaikuttaa merkittävästi muidenkin uhkien realisoitumiseen. Keskinäisten riippuvuuksien selvittämiseen tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä. VTT:n tietoturvatutkijat työskentelevät tutkimuslaitoksen eri osaamiskeskuksissa erityyppisten sovelluskohteiden ja teknologioiden parissa. Eri aloille painottuva tietoturvaosaaminen yhdistetään kansainvälisesti ainutlaatuiseksi vahvaksi kokonaisnäkemykseksi tehokkaan tutkimuskoordinaation avulla. Tähän vahvaan monitieteelliseen kokonaisnäkemykseen perustuu VTT:n keskeinen rooli IRRIIS-projektissa.

Viime vuosikymmenien aikana voimakkaasti kehittyneet sähköjakelun ja tietoliikenteen rakenteet ovat elintärkeitä nykypäivän yhteiskunnassa ja niiden romahtamisella olisi vakavia seurauksia. Tietoliikenneteknologia on yhä keskeisemmässä roolissa kaikissa yhteiskunnan tärkeissä teknisissä järjestelmissä, jotka ovat myös aikaisempaa vahvemmin toisiinsa kytkettyjä ja siten toisistaan riippuvaisia. Näiden järjestelmien ylläpidossa ja suojaamisessa kasvavana haasteena on niiden levinneisyys yli hallinnollisten ja maantieteellisten rajojen sekä monimutkaisuus.

 

 

Lisätietoja

Reijo Savola
VTT:n tietoturvatutkimuksen koordinaattori
040 569 6380