Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT ja Posti tiivistävät yhteistyötään

02.05.2006


Yhteistyökumppanit kehittävät älykästä logistiikkaa

VTT ja Suomen Posti Oyj tiivistävät tutkimus- ja kehitysyhteistyötään. Uusi yhteistyösopimus avaa Postille mahdollisuuden hyödyntää VTT:n monialaista osaamista älykkään logistiikan teknologiahankkeissa. Ensimmäiset yhteiset hankkeet liittyvät RFID- ja automaatioteknologioihin.

Posti on älykkään logistiikan palveluyritys, joka panostaa vahvasti uusiin teknologioihin. Teknisiä kehityshankkeita koordinoivan Postin Teknologiakeskuksen fokus on lähitulevaisuuden uusissa bisnesmahdollisuuksissa.

Verkottuminen VTT:n kaltaisten tutkimuspartnereiden kanssa auttaa Postia luotaamaan tulevaisuuden teknologioita. Postin intressissä ovat niin tuotantoteknologian kuin sähköisen viestinnän uudet mahdollisuudet.

VTT kehittää teknologiasta liiketoimintaa. VTT tarjoaa Postin käyttöön kansainvälisesti arvostettua osaamista mm. tieto- ja viestintäteknologian ja logistiikan sekä innovaatiojohtamisen alueilla.

Tulevaisuuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet yhdistettynä tietoon markkinoiden muutoksista tarjoavat erinomaisen lähtökohdan uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Yhteistyö Postin kanssa on VTT:lle luontevaa, koska yritys on edelläkävijä teknologioiden hyödyntäjänä logistiikan kehittämisessä.

Osapuolet tekevät jo konkreettista yhteistyötä mm. RFID-teknologian, jakeluautomaation ja käytettävyyden alueilla.

 

 

Lisätietoja

Jouko Suokas
Toimialajohtaja, VTT
020 722 3200


Jari Kaikkonen
Asiakaspäällikkö , VTT
020 722 3615


Tomi Pienimäki, teknologiajohtaja, Suomen Posti Oyj
puh. 020 451 5395