Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT och Posten utvecklar intelligent logistik

02.05.2006


Samarbete mellan parterna ökats

VTT och Posten Finland Abp ökar sitt forsknings- och utvecklingssamarbete. Det nya samarbetsavtalet ger Posten möjligheten att utnyttja VTT:s branschövergripande kompetens i teknikprojekt för intelligent logistik. De första gemensamma projekten omfattar RFID- och automationstekniker.

Posten är ett serviceföretag som tillämpar intelligent logistik som satsar hårt på nya tekniker. Postens teknikcentral som koordinerar de tekniska utvecklingsprojekten fokuserar på vilka nya affärsmöjligheter som kan uppstå inom den närmaste framtiden.

Genom att skapa nätverk med forskningspartner som VTT får Posten hjälp med att utveckla framtidens tekniker. Till Postens intresseområden hör de nya möjligheterna inom både produktionsteknik och elektronisk kommunikation.

VTT utvecklar affärsverksamhet ur teknik. VTT erbjuder Posten internationellt renommerad kompetens, bland annat inom områdena data- och kommunikationsteknik, logistik och innovativ ledning.

De möjligheter som framtidens tekniker erbjuder i kombination med kunskapen om förändringarna på marknaderna är en utmärkt utgångspunkt för utvecklingen av en ny affärsverksamhet. För VTT är samarbetet med Posten naturligt, eftersom företaget är en föregångare inom tillämpande av teknik i logistikutvecklingen.

Parterna samarbetar konkret redan nu, bland annat inom områdena RFID-teknik, distributionsautomation och användbarhet.

 

 

Mer information

Jouko Suokas
Branschdirektör, VTT
+358 20 722 3200


Jari Kaikkonen
Kundansvarig, VTT
+358 20 722 3615


Tomi Pienimäki, Teknikdirektör, Posten Finland Abp
+358 20 451 5395