Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT selvittämään, miten henkilöturvallisuus saadaan hallintaan räjähdysvaarallisessa työympäristössä

16.05.2006


VTT kehittää juuri käynnistyneessä kaksivuotisessa hankkeessa uuden toimintamallin sekä koulutusmateriaalia henkilöturvallisuuden varmistamiseksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Räjähdysvaaraa voi esiintyä useiden eri toimialojen työympäristöissä, joissa käsitellään erilaisia palavia nesteitä, kaasuja, pölyjä tai räjähdysaineita. Räjähdysvaarallisten työympäristöjen nykyinen ohjeistus, lainsäädäntö ja direktiivit eivät sellaisenaan takaa henkilöturvallisuutta kokonaisuutena. Säädökset painottuvat pitkälti tilojen ja laitteiden turvallisuuden tarkasteluun. 

Henkilöturvallisuuden varmistava toimintamalli kattaa mm. riskienhallinnan ja turvalliset toimintatavat, suojainten ja suoja-asujen turvallisuuden varmistamisen sekä ohjeistuksen. Lisäksi tuotetaan koulutusmateriaalia ja toimintaohjeita sekä koulutetaan yritysten henkilöstöä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää laaja-alaisesti useilla teollisuuden aloilla sekä luokittelemattomissa räjähdysherkissä ympäristöissä.

Räjähdysvaarallisia työympäristöjä on mm. kemianteollisuudessa, puu-, elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä maataloudessa. Räjähdysvaaraa esiintyy myös energian tuotannossa, jätevesihuollossa, kaasunjakelussa tai metallin työstössä.

Henkilöturvallisuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten työntekijän toiminta ja toiminnan ohjeistus, suojavaatetus, työntekijän varusteet, tilojen ja laitteiden turvallisuus sekä vierailijoiden käyttäytyminen ja vaatetus. 

Hankkeen projektipäällikön Tuija Luoman mukaan yritykset pitävät hanketta ja sen tavoitteita hyvin tärkeänä.

- Turvallisuusasioissa aktiiviset yritykset ovat innokkaasti tulleet mukaan tutkimusyhteistyöhön ja henkilöturvallisuutta pidetään yhteisenä asiana, toteaa Luoma.

Hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, VTT sekä yritykset.

"Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä" -hankkeen yhteistyössä ovat VTT:n lisäksi mukana Työsuojelurahasto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos ja Tampereen teknillinen yliopisto. Yritysosapuolia ovat Borealis Polymers Oy, Centaurea Oy, EURENCO Vihtavuori Oy, Oy Forcit Ab, Image Wear Oy, Kemira GrowHow Oyj, Kiilto Oy, Lindström Oy, Nammo Lapua Oy, Neste Oil Oyj sekä Raikka Oy.

Hankeen www-sivut

 

 

Lisätietoja

Tuija Luoma
Hankkeen projektipäällikkö, tutkija
020 722 3488


Pekka Maijala
Asiakaspäällikkö
020 722 3260