Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Oras kehitti VTT:n kanssa uuden kosketusvapaan hanan

30.05.2006


Oras on kehittänyt VTT:n kanssa uuden kosketusvapaan pesuallashanan. VTT:n teknisillä ratkaisuilla kohteen etäisyyden tunnistus voidaan toteuttaa nyt entistä tarkemmin ja kustannustehokkaammin. Kotitalouksillekin soveltuvan hanan muita etuja ovat käytön turvallisuus, hygieenisyys, helppo puhdistettavuus sekä veden ja energian säästö.

Oraksen uusi hana perustuu VTT:n kanssa kehitettyyn tekniikkaan, jolla kohteen tunnistus voidaan toteuttaa entistä tarkemmin ja kustannustehokkaammin. Käyttäjäystävällinen uutuushana sijoittuu vipuhanojen kanssa lähes samaan hintaluokkaan.

Aikaisempaa tarkempi tunnistus pohjautuu kohteen etäisyyden mittaukseen, kun se aikaisemmissa malleissa perustui heijastuneen valon määrään, joka on voimakkaasti riippuvainen kohteen ominaisuuksista. Nyt kehitetty tunnistin havaitsee entistä tarkemmin värien, valaistuksen ja pintojen erilaisuudet. Parantuneen tunnistuksen ansiosta veden juoksutus pystytään ohjaamaan tarkemmin kuin vanhoissa hanoissa.

Kosketusvapaa hana lisää käsienpesun turvallisuutta pienten lasten ja ikääntyneiden käytössä, sillä vesi ei vahingossa tule liian kuumaksi eikä hana jää vuotamaan, mikä säästää myös energiaa. Veden lämpötila voidaan uuden sukupolven hanassa säätää sopivaksi. Kestävällä Litium-paristolla toimiva hana on helppo asentaa pesualtaaseen entisen vipuhanan tilalle.

Etäisyyttä mittaavaa tunnistustekniikkaa on sovellettu aikaisemminkin mm. kameroiden automaattisiin tarkennusjärjestelmiin, mutta sen ongelmana ovat olleet korkeat valmistuskustannukset. Oras asetti selkeät kustannustavoitteet, joilla tunnistimen valmistus olisi kannattavaa, ja VTT:n kanssa tehdyllä kehitystyöllä nämä tavoitteet saavutettiin. Valmistuskustannusten alenemisen takana on tunnistimen optiikan integrointi osaksi sen mekaanista rakennetta ruiskuvalussa. Valmistusmenetelmän konsepti ja optiikan mitoitus on kehitetty VTT:llä. Oras on vastannut sensorin elektroniikan, mekaniikan ja kokoonpanon suunnittelusta sekä toteutuksesta alihankkijoidensa tuella.

 

 

Lisätietoja

Kimmo Keränen
Erikoistutkija, VTT
puh. 020 722 2272