Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Vain vahva T&K ja huippuosaaminen varmistavat suomalaisen kilpailukyvyn

31.05.2006


img

T&K-investoinneilla on selvä yhteys niin yritysten, toimialojen kuin kansakuntien taloudelliseen kehitykseen, todettiin VTT:n teknologiainvestointien vaikutuksia arvioineessa seminaarissa. VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori perääkin nyt entistä määrätietoisempaa T&K-investointipolitiikkaa suomalaisen kilpailukyvyn varmistamiseksi globalisoituvilla markkinoilla.

Yritysten talous on vahva ja tulevaisuudennäkymät näyttävät juuri nyt valoisilta niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Suomi menestyy edelleen hyvin kansainvälisissä kilpailukykytutkimuksissa. Yksi menestyksemme perusta on ollut määrätietoinen panostaminen tutkimukseen ja kehitykseen. T&K-investointien osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa maailman korkeimpia. Isot markkinat ja alempi kustannustaso houkuttelevat kuitenkin teollisuuden investointeja ulkomaille, ja huolta aiheuttavat yritysten voimakkaat työvoimavähennykset. Niin valtiovalta kuin elinkeinoelämä etsivät keinoja Suomen ja suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. VTT esitti teknologiainvestointien vaikutuksia pohtineessa seminaarissa oman näkemyksensä keinoista, joilla varmistetaan, että Suomi menestyy myös tulevaisuudessa.


”Suomella ei ole varaa vähentää T&K-investointeja, mikäli haluamme säilyttää yritystemme ja kansallisen kilpailukykymme. T&K-investoinneilla on selvä yhteys niin yritysten, toimialojen kuin kansakuntien taloudelliseen kehitykseen. Kansainvälisten tutkimusten mukaan T&K-investointien tuottoaste on yritystasolla 25-30 %, toimialatasolla keskimäärin 15 % ja kansantalouden tasollakin vielä noin 10 %. Meidän on Suomessa määrätietoisesti pidettävä huolta koulutustasomme säilyttämisestä sekä huippuosaamisen luomisesta ja fokusoitava tutkimusta ja tuotekehitystä niille aloille, joissa meillä on osaamista ja joissa panostuksista saadaan paras tuotto”, totesi VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori 31.5. Espoossa pidetyssä VTT Intelligence Forum -seminaarissa.


Valtiovalta voi Leppävuoren mukaan edistää kilpailukyvyn kehittämistä paitsi tukemalla T&K-toimintaa ja tarjoamalla huippukoulutusta, myös lisäämällä toimintaympäristön innovaatioystävällisyyttä tarjoamalla esimerkiksi veroetuja. Leppävuori ehdottaa kunnon ”houkuttelevuusohjelman” rakentamista Suomen markkinoimiseksi yritysinvestointien kohteena.


Professori Bronwyn H. Hall Berkeleyn yliopistosta USA:sta esitti VTT:n tilaisuudessa teollisuusala- ja maakohtaista tutkimustietoa ja mallinnuksia T&K-panostusten vaikutuksista ja tukien optimoinnista. Professori Hallin mukaan on tärkeää huomata, että T&K-panostuksista ja innovaatioista koituu hyötyjä paitsi niille yrityksille tai muille tahoille, jotka kustantavat ne, myös muille yrityksille, kuluttajille sekä koko yhteiskunnalle.


Tilaisuuteen osallistui useita keskeisiä politiikan ja elinkeinoelämän vaikuttajia. Teollisuuden näkemyksen tilaisuuteen toi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Leif Fagernäs. Fagernäsin mukaan innovaatiotoimintaan tarvitaan ensiksikin avoimen kilpailun näkökulma, joka pakottaa yritykset innovoimaan. Toiseksi tarvitaan liiketoimintaintressin näkökulma, joka houkuttelee omistajat ja yrittäjät ottamaan riskiä. Kolmanneksi tarvitaan teknologianäkökulmaa, koska teknologia mahdollistaa prosessien tehostamisen sekä uuden tarjonnan luomisen markkinoille. Neljänneksi tarvitaan vahvaa kansainvälistä näkökulmaa, koska jokainen yritys kohtaa kansainvälisen kilpailun. ”Globalisaatio tuo kilpailun kotimaahan. Erityisesti uuden teknologian alan yritysten kasvu ja menestys edellyttävät kansainvälistymistä toiminnan alusta lähtien. Myös kasvaville markkinoille on mentävä, koska kilpailijat hyödyntävät ne joka tapauksessa”, Fagernäs totesi.

 

 

Lisätietoja

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
020 722 6747