Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT laajentaa paperinvalmistuksen tutkimusympäristöään Jyväskylässä

13.06.2006


Uusi tutkimuslaitteisto tukee merkittävästi metsäteollisuuden tuotekehitystä

VTT ottaa Jyväskylässä käyttöön uuden paperinvalmistuksen tutkimuksiin soveltuvan tutkimuslaitteiston, joka laajentaa aiempaa tutkimusympäristöä huomattavasti. Laitteisto mahdollistaa kokeellisen tutkimuksen paperikoneen viiraosan alueella, jota ei ole pystytty tutkimaan aiemmin vastaavalla tavalla. Hanke on toteutettu yhteistyössä alan yritysten kanssa.

VTT:n aiempi paperinvalmistuksen prosesseihin suunnattu, Jyväskylässä sijaitseva tutkimusympäristö laajenee huomattavasti uuden pilotmitan koelaitteiston ja tutkimuksessa käytettävien mittauslaitteistojen myötä. Niiden avulla voidaan sekä kehittää uusia tuoteratkaisuja että nostaa jo olemassa olevien tuotantolinjojen kapasiteettia, ja näin ollen tukea alan yritysten prosessi- ja tuotekehitystä.


Uusi tutkimuslaitteisto on suunnattu paperikoneen viiraosan prosessien tutkimukseen. Paperikoneen viiraosan tehtävänä on poistaa vettä koneeseen tulevasta massasta suotauttamalla sitä viiran kudoksen läpi. Suotautumisprosessin tuloksena muodostuu paperiraina, joka siirretään paperikoneen puristinosalle. Juuri rainanmuodostuksen yhteydessä määräytyvät monet paperin rakenneominaisuudet, joihin ei myöhemmissä prosessin osissa voida juurikaan vaikuttaa – siksi sen syvempi ymmärrys on ensiarvoisen tärkeää.


Uuden ympäristön tärkeimpiä tutkimuskohteita ovat muun muassa rainausprosessiin liittyvät laitteistot, lopputuotteen laatu ja ominaisuudet, paperikoneen viirakudosten ominaisuudet, kierrätettävyyteen liittyvät kysymykset, kemikaalien käyttö ja prosessinhallinta. Vastaavaa tutkimusta, jossa olosuhteet olisivat varsinaisen tuotantoprosessin kaltaisia, ei ole aiemmin juurikaan tehty. Tästä syystä uuden laitteiston tuomat edut koko metsäteollisuudelle ovat suuret.


VTT:n tutkimusympäristö tulee olemaan jo alkuvaiheessa laajemman yrityskonsortion yhteisessä käytössä. VTT:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Tekes, UPM-Kymmene Oyj, Kemira Oyj, Tamfelt Oyj, Metso Paper Oy ja lukuisia Jyvässeudun pk-yrityksiä. Tämä mahdollistaa entistä laajempien tutkimushankkeiden käynnistämisen, mikä lisää tutkimusympäristön kustannustehokkuutta. Hanke myös edistää Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja VTT:n välistä yhteistyötä ja näin osaltaan turvaa alueen työpaikkoja.

 

 

Lisätietoja

Janne Poranen
Teknologiajohtaja
020 722 2689


Mikko Karvinen
Tutkimusprofessori
020 722 2540