Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT selvitti digi-tv:n mahdollisuuksia uudenlaisena paikallisviestimenä: LähiTV:lle kysyntää kunnallisen tiedon ja asukkaiden itse toteuttamien ohjelmien jakelukanavana

13.06.2006


Digi-tv luo mahdollisuuksia uudenlaiseen paikallisviestintään. VTT:n juuri päättynyt LähiTV-tutkimushanke osoittaa, että katsojalähtöisille sisällöille ja kunnallisille palveluille olisi kysyntää digi-tv -ympäristössä. Tutkimukseen osallistuneet perheet kertovat, että ei-ammattimaisesti tuotetut paikalliset ohjelmasisällöt ovat heistä virkistäviä ja hellyttäviä. Katsojat voivat tilata LähiTV-kanavalta nähtäväksi mm. oman lapsen joulujuhlasta kertovan videon, paikallisen kesätapahtuman videotaltioinnin tai lasten tekemiä animaatioita. Internetistä tutuksi tullut trendi, katsojien itse tekemät sisällöt, näyttäisi toimivan myös paikallisella televisiokanavalla.

VTT selvitti juuri päättyneessä kaksivuotisessa tutkimushankkeessa, mitä mahdollisuuksia digitaalinen paikallistelevisiokanava - LähiTV - voisi tarjota kuluttajille, ja millaiset kunnalliset ja kaupalliset sisällöt sopisivat television kautta tarjottaviksi. Perinteisestä paikallistelevisiosta LähiTV:n erottivat etenkin kansalaisten itse tuottamat sisällöt, televisio-ohjelmien tilausmahdollisuus ja tekstipohjaiset kunta- ja yrityssisällöt.


LähiTV:tä tutkittiin Pirkanmaalla kolmen kunnan alueella: Vesilahdella, Tampereella ja Pirkkalassa. Kansalaisten omaa sisällöntuotantoa rohkaistiin kokeilun aikana: kuntalaisilla oli mahdollisuus julkaista omia videosisältöjään LähiTV:ssä. Kanavan saamaa vastaanottoa tutkittiin kenttäkokeeseen osallistuneissa 30 perheessä. Perheet saivat kokeilun ajaksi käyttöönsä vuorovaikutteiset digi-tv-palvelut mahdollistavat MHP (Multimedia Home Platform) -digiboksit. Kenttäkokeen tulokset osoittavat, että paikalliselle monimediakanavalle olisi kysyntää.


Televisiolähetykset muuttuvat kokonaan digitaalisiksi noin vuoden kuluttua, elokuussa 2007. LähiTV-hankkeesta saatujen kokemusten perusteella kehitystyötä tulisi suunnata entistä enemmän vuorovaikutteisten palvelujen kehittämiseen sekä paikallisen sisältötuotannon tukemiseen. Vaikka innostus MHP-teknologian mahdollisuuksiin on viime aikoina hiipunut, ei korvaavaa teknologiaa sille ole edelleenkään näkyvissä. Kiinnostavat lisäpalvelut voisivat toimia varsinkin kaapelitalouksille motivointikeinona digiaikaan siirtymisessä. MHP-teknologian eräs keskeinen, vaikkakin vähälle huomiolle jäänyt tehtävä on ollut toimia digiajan tekstitelevisiona. Myös yksisuuntaiset lisäpalvelut ovat kiinnostavia jo sinänsä, ilman paluukanavan kytkemistä. Sen sijaan hidas lankamodeemi ei tule täyttämään riittävän paluukanavan vaatimuksia. Matkapuhelin voisi tulevaisuudessa toimia laajakaistan ohella paluukanavavaihtoehtona, esimerkiksi nykyisten yleisöäänestysten tapaan.


LähiTV-järjestelmän rakentaminen osoitti, että digitaalitekniikan ansiosta paikallisen televisiokanavan lähetysjärjestelmä pystytään toteuttamaan varsin kustannustehokkaasti; kanavan perustamiskustannukset eivät ole isoin kustannuserä. Sen sijaan kanavan ylläpitokustannuksiin tarvitaan uusia, toimivia malleja. Analogisilta kanavilta vapautuvien taajuuksien uudelleenjaossa tulisi huomioida uudentyyppisten kansalaislähtöisten kanavien toiminnan edellytykset. Myös tekijänoikeuskysymykset tulisi järjestää siten, etteivät ne muodostu esteeksi pienimuotoiselle, kansalaislähtöiselle televisiotoiminnalle. Alueellisen tv-kanavan liiketoiminta voisi olla mainos-, käyttö- tai tilausmaksuperusteista ja osittain ehkä jopa paikallisten yhteisöjen ja julkisen sektorin tukemaa.


Tutkimuksen rahoittivat Tekes, VTT, joukko yrityksiä sekä Tampereen, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat.

 

 

Lisätietoja

Kristiina Kantola
Projektipäällikkö
020 722 3359


Ville Ollikainen
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
020 722 6017