Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n kehittämä älysuodatin pienentää teollisuuden raakaveden tarvetta, puhdistuskustannuksia ja ympäristöpäästöjä

19.06.2006


VTT on kehittänyt prosessiteollisuudelle kansainvälisesti ainutlaatuisen ”älykkään” suodatinmateriaalin. Nykyisin yleisiin suodatinkankaisiin verrattuna älysuodatinmateriaalin elinkaari on pitempi ja sen puhdistuskykyä voidaan säätää. Suodatinmateriaalin ansiosta teollisuuden raakaveden tarve, prosessivesien puhdistuskustannukset ja ympäristöpäästöt edelleen pienenevät. Suodatinmateriaalin valmistus Suomessa vahvistaisi teknisen tekstiilialan kasvua.

Puhtaan veden määrä maapallolla pienenee, ja etenkin prosessiteollisuus joutuu jo lähivuosina tulemaan toimeen yhä pienemmällä raakaveden määrällä. Lisäksi vesi on käytettävä prosessissa yhä useampaan kertaan ennen kuin se johdetaan jätevesikäsittelyyn. VTT:n patentoima älykäs suodatinmateriaali on uusi ratkaisu prosessivesien puhdistamiseksi.


VTT:n älysuodatinmateriaalin puhdistuskykyä voidaan säätää sitä ympäröivän nesteen lämpötilaa muuttamalla. Suodatinmateriaalia voidaan käyttää puhdistukseen monta kertaa pitempään kuin nykyisin käytössä olevia suodatinkankaita, ja prosessien erityyppisille likahiukkasille voidaan suunnitella tarkasti haluttu suodatus. Suodatinmateriaali on hyvä myös siksi, että se voidaan asentaa sellaisenaan nykyisiin suodatinlaitteistoihin.


Älysuodatinmateriaali on helppo puhdistaa. Älykäs suodatinmateriaali reagoi lämpötilan muutokseen, jolloin suodatinmateriaali muuttuu rakenteeltaan huokoisemmaksi ja lika irtoaa helposti.


VTT:n johtaman älykkään suodatinmateriaalin kehittämistyön rahoittivat VTT, Tekes ja useat teollisuusyritykset. Tutkimustyöhön osallistuivat myös Helsingin yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Älykäs suodatinmateriaali on tarkoitus tuotteistaa syksyn aikana.

 

 

Lisätietoja

Ali Harlin
Tutkimusprofessori
020 722 6386


Juha Sarlin
Projektipäällikkö
020 722 3542


Jutta Nuortila-Jokinen
Tutkimuspäällikkö, UPM Kymmene
020 415 4717