Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT selvitti syyt sähköisesti varattujen muovikuitusuodattimien puhdistustehon vaihteluihin

20.06.2006


VTT:n tutkimus osoittaa, että muovikuituiset, sähköisesti varatut suodattimet puhdistavat ilmaa tehokkaasti. Puhdistuskyky voi kuitenkin heikentyä melko nopeasti käytön aikana.

Ajoneuvojen ja esimerkiksi rakennusten ilmanvaihtojärjestelmissä käytettävissä muovikuituisissa, sähköisesti varatuissa suodattimissa varaus helpottaa likahiukkasen kiinnittymistä suodattimeen. Tällaisten suodattimien (ns. elektreettisuodattimien) pitkäaikaiskestävyys riippuu kuitenkin voimakkaasti puhdistettavan ilman hiukkastyypeistä.


Sähköisesti varatulla suodattimella puhdistuskyky on uutena aina parempi kuin vastaavalla varauksettomalla suodattimella. VTT:n tulosten mukaan muovikuituisten sähköisten suodattimien puhdistuskyky voi kuitenkin laskea merkittävästi likaantumisen seurauksena. Erityisen haitallisia epäpuhtauksia ovat hyvin hienojakoiset aerosolit kuten diesel-pakokaasun pienhiukkaset sekä tupakansavu. Käytännön tulokset osoittivat, että esimerkiksi kaupunki-ilman likahiukkaset heikentävät sähköistä puhdistuskykyä. Tätä kuitenkin osittain kompensoi suodattimeen kiinnittyneiden hiukkasten aiheuttama mekaanisen erotuskyvyn paraneminen.


VTT:n tutkimuksessa selvitettiin kuuden kaupallisen muovikuitupohjaisen, sähköiseen varaukseen perustuvan ilmansuodatinmateriaalin puhdistuskykyä erilaisilla testipölyillä laboratorio-olosuhteissa. Suodatinmateriaaleja sekä niistä valmistettuja ilmansuodattimia testattiin myös vuoden ajan käytännössä kolmen liikerakennuksen ilmanvaihtojärjestelmässä - suurkaupungin ydinkeskustassa ja muun muassa esikaupunkialueella.


Sähköisesti varattujen kuitumateriaalien käyttö ajoneuvojen ohjaamoilman suodatuksessa ja muun muassa rakennusten ilmanvaihtosuodattimissa on voimakkaasti kasvanut. Sähköisiä suodatinmateriaaleja on otettu käyttöön myös hengityssuojaimissa ja pölynimureissa. Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmissä sähköiset suodattimet kilpailevat perinteisen, hyväksi todetun lasikuitusuodattimen kanssa.


Tutkimuksesta saadut kokemukset ovat erittäin arvokkaita, ja myös VTT soveltaa niitä uusissa hankkeissa, joissa kehitetään yhä tehokkaampia ja luotettavampia ilmansuodattimia.


VTT teki tämän arvoltaan 120.000 euron tutkimuksen, koska se voitti American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers -yhdistyksen (ASHRAE) järjestämän kansainvälisen tarjouskilpailun sähköisesti varattujen ilmansuodattimien ja näiden suodatinmateriaalien tutkimuksesta. ASHRAE on kansainvälisesti johtava ilmastointialan vaikuttaja.


Julkaisu: RP-1189 - Investigation of Mechanisms and Operating Environments that Impact the Filtration Efficiency of Charged Air Filtration Media.

 

 

Lisätietoja

Matti Lehtimäki
Johtava tutkija
020 722 3250