Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Suomen metsäklusteri perustaa huippuosaamisen keskittymän ja erillisen koordinointiyhtiön nopeuttamaan alan uusiutumista

27.06.2006


Tavoitteena globaali kilpailukyky ja alan uudistaminen

Metsäklusterin kansallisen tutkimusagendan toteuttamiseksi muodostetaan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Sen toimintaa tulee ohjaamaan teollisuusvetoinen osakeyhtiö. Yhtiöön tulevat osakkaiksi alan teollisuuden lisäksi tutkimusorganisaatioita ja yliopistoja. Valmistelutyöstä vastaavat metsäteollisuuden omistama tutkimusorganisaatio KCL ja VTT yhteistyössä Tekesin ja Suomen Akatemian kanssa.

Tutkimustoimintaa varten muodostetaan vuoden 2006 kuluessa huippuosaamisen keskittymä. Sen ytimenä on ensi vaiheessa virtuaalirakenne, joka koostuu KCL:n tutkimusyksiköstä ja VTT:n paperiteollisuutta palvelevista toiminnoista. Tavoitteena on jatkossa saada mukaan myös kaikki metsäklusterin tutkimuksen keskeiset tahot, kuten yliopistot ja korkeakoulut sekä Metla.


Metsäklusterin kansallisen tutkimusagendan valmistelu on käynnistynyt helmikuussa 2006. Tutkimusagendan tavoitteena on nopeuttaa alan uusiutumista ja vahvistaa globaalia kilpailukykyä. Valmistelutyö on jatkoa EU-tason tutkimusstrategialle. Työ liittyy myös tiede- ja teknologianeuvoston selvitykseen strategisista huippuosaamisen keskittymistä, joiden linjauksista neuvosto päätti 27.6.2006.

 

 

Lisätietoja

Erkki KM Leppävuori
Pääjohtaja
020 722 4100


Pauli Hänninen
KCL:n hallituksen puheenjohtaja, johtaja UPM
040 581 4720