Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT esittää: päätös Euroopan teknologiainstituutin perustamisesta tehtävä Suomen puheenjohtajuuskauden aikana

04.07.2006


Konkreettinen osoitus EU:lta lisätä talousalueen kilpailukykyä

Suomi on nostanut Euroopan unionin kilpailukyvyn kasvattamisen yhdeksi keskeiseksi teemaksi puheenjohtajuuskaudellaan. Kilpailukykyä ei nosteta lyhyessä ajassa. Se vaatii toteutuakseen systemaattista ja jatkuvaa panostusta tutkimukseen ja kehitykseen, koulutukseen ja teknologiaan sekä tiivistä vuorovaikutusta innovaatioiden tuottajien, tutkimusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän välillä.

Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä, jolla EU voi kiihdyttää kilpailukyvyn lisäämistä, on jo keskustelussa esillä ollut Euroopan teknologiainstituutti (ETI) ja sen perustaminen.


Koulutus, osaaminen, teknologia ja innovaatiot ovat talouden ja kilpailukyvyn perusta. VTT haluaa että Eurooppaan muodostuu voimakas huipputeknologiaan osaamiseen ja niiden kaupallistamiseen keskittyvä keskus. Euroopan teknologiainstituutti voi toimia tämän toteuttajana. 


Uuden eurooppalaisen teknologiainstituutin perustaminen on konkreettinen osoitus halusta lisätä EU:n teknistä ja taloudellista kilpailukykyä.


VTT esittää, että päätös ETI:n perustamisesta saataisiin liikkeelle Suomen puheenjohtajuuskauden aikana.


VTT:n pääjohtajan Erkki KM Leppävuoren mielestä perustettavalle Euroopan teknologiainstituutille tulisi antaa tarpeeksi kattavat toimivaltuudet ohjata ja kehittää T&K-toimintaa EU:n elinkeinoelämän etujen ja tavoitteiden mukaisesti. ETI ei kuitenkaan saisi kilpailla Euroopan tutkimusneuvoston ”European Research Councilin” (ERC) kanssa, vaan niiden tulisi täydentää toisiaan.


ETI voi toimia tavoitteellisesti, mikäli sillä on käytössään voimakas ja pitkäjänteinen perusrahoitus, joka tähtää huippututkimukseen ja -innovaatioihin.


ETI:n henkilöresurssit ja osaaminen tulisi perustua tiukkaan harkintaan. Rekrytoinnissa painotettaisiin huippuosaamista ja kompetensseja poliittisten ja määrällisten intressien sijaan.


Lisäksi ETI voisi

  • avata uuden konkreettisen näkymän teknologiaan ja sen mahdollisuuksiin Lissabonin sopimuksen tavoitteita tukien
  • toimia innovaatiolähtöisesti saranoimalla tieteellinen osaaminen palvelemaan elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tavoitteita
  • lisätä teknologian soveltamista uusille Euroopan teollisuutta ja taloutta parhaiten palveleville alueille

 

 

Lisätietoja

Erkki KM Leppävuori
Pääjohtaja
020 722 4100