Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Älykkäiden ajoneuvojärjestelmien hyödyt arvioidaan kokonaisvaltaisesti


VTT sai EU-hankkeen koordinointivastuun tiukassa kilpailussa

VTT koordinoi EU-hankkeen, jossa kehitetään liikenneturvallisuutta parantavien älykkäiden ajoneuvojärjestelmien arviointimenetelmiä. Menetelmillä voidaan tarkastella järjestelmien tuomia hyötyjä kokonaisvaltaisesti. Kohta ajoneuvon ostajakin tietää, mistä turvallisuudesta hän maksaa.

Nyt esimerkiksi autoa hankkivan on mahdotonta tietää, onko erilaisista aktiivisista ajoneuvojärjestelmistä ja kuljettajan toimintoja tukevista apulaitteista kustannuksia vastaavaa hyötyä.


EU-hankkeessa kehitettävillä menetelmillä voidaan arvioida ajoneuvojärjestelmien turvallisuusvaikutuksia, teknistä toimintaa, kustannustehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Erityinen paino on ajoneuvon ja kuljettajan vuorovaikutuksen toimivuudessa.


Lisäksi hanke arvioi aktiivisten järjestelmien tulevaisuuden mahdollisuuksia liikenneturvallisuuden parantamisessa ja antaa suosituksia järjestelmien jatkokehitystyölle.


VTT sai koordinointivastuun tiukassa kilpailussa. Elokuussa käynnistyvään kaksivuotiseen hankkeeseen osallistuu seitsemän eurooppalaista tutkimusorganisaatiota sekä DaimlerChrysler, Fiat ja Volvo.


Hanke on osa Euroopan komission ja autoteollisuuden yhteishanketta, jonka tavoitteena on luoda ajoneuvon ympärille ”virtuaalinen turva-alue”. Hankkeeseen osallistuu yli 50 yritystä, tutkimuslaitosta ja muuta toimijaa eri puolilta Eurooppaa.


Yhteishankkeessa on vuodesta 2004 lähtien kehitetty esimerkiksi ajonopeuden, ajoetäisyyksien, kaistanpidon ja risteysajon ennakoivia turvajärjestelmiä. Järjestelmät hyödyntävät muun muassa tien kunnon, liikenteen ja sään rekisteröiviä älykkäitä antureita, tietoliikennetekniikkaa sekä paikkatietoa omasta sijainnista, toisista ajoneuvoista ja muusta infrastruktuurista


VTT on osallistunut hankkeeseen ja kehittänyt muun muassa järjestelmien integrointia, sosio-ekonomista vaikutusanalyysiä sekä mobiililaitteiden turvallista käyttöä.


VTT:n koordinoimassa PReVAL-hankkeessa kehitettävillä arviointimenetelmillä tarkastellaan sekä EU:n yhteishankkeessa että muiden toimijoiden hankkeissa kehitettyjä aktiivisia ajoneuvojärjestelmiä. VTT tekee useimpien hankkeiden kanssa muutenkin kiinteää yhteistyötä antaen muun muassa suosituksia ja ohjeita.

 

 

Lisätietoja

Hannu Hakala
Teknologiapäällikkö
050 555 1551 (varmimmin tavoitettavissa 6. - 12.7. aamupäivisin)