Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT kehitti puun palosuojaukseen uusia menetelmiä

03.08.2006


Paloturvallisia puutuotteita vaativiin kohteisiin

Puun paloturvallisuutta voidaan parantaa huomattavasti mm. erilaisilla kemiallisilla ja fysikaalisilla menetelmillä ilman, että puun ulkonäkö tai käytettävyys kärsii. VTT kehitti yhdessä metsäteollisuuden kanssa aiempaa tehokkaampia palosuojausmenetelmiä eri puutuotteille.

Kaksivuotisessa kansainvälisessä tutkimushankkeessa löydettiin suuri määrä erilaisia palosuojausmenetelmiä puulle. Lisäksi hankkeessa luotiin entistä tehokkaampia arviointimenetelmiä palosuojattujen puutuotteiden kehityksen tueksi.


”Palosuojattu puu soveltuu julkisten tilojen, kuten koulujen, teattereiden ja kauppakeskusten sisä- ja ulkopintoihin. Kaikkiin sellaisiin riskialttiisiin paikkoihin, joissa on ihmisiä tai merkittäviä omaisuusarvoja. Esimerkiksi poistumisteiden pintamateriaalina voidaan käyttää lähes palamatonta puuta, jolloin tuotteen ulkonäkö ei eroa tavanomaisista puutuotteista”, VTT:n erikoistutkija Esko Mikkola sanoo.


Palosuojattu puu ei tuota palaessaan lämpöä niin paljoa, että se edistäisi palon leviämistä. Myös sen syttyminen on heikkoa. Tuote voi kuitenkin menettää hyvätkin palo-ominaisuutensa, mikäli se pinnoitetaan väärin esimerkiksi vääränlaisella lakalla tai maalilla.


Hankkeessa tutkittiin mm. erilaisten fosforipohjaisten yhdisteiden käyttöä puutuotteiden palon ehkäisyssä. Nano-Silika-menetelmässä puutuotteeseen lisätään erittäin pieniä hiukkasia palamatonta ainetta, jolla pyritään vaikuttamaan hiilen muodostumiseen ja sitä kautta palo-ominaisuuksiin. Hankkeessa selvitettiin myös, miten palosuoja-aineet saadaan kiinnittymään puun solurakenteeseen niin, etteivät ne lähde esim. kosteuden takia liikkeelle.


VTT ja UPM kehittivät yhteistyössä palosuojattua vaneria


Yksi hankkeen keskeisiä tuloksia oli VTT:n ja UPM:n yhteistyössä kehittämä uudentyyppinen vaneri, jossa puupinnan alle asennetaan ohut kerros alumiinifoliota. Menetelmän ansiosta tuotteen palo-ominaisuudet paranivat huomattavasti, mutta vanerin työstettävyys ja ulkonäkö säilyivät ennallaan. Tuote soveltuu myös erittäin vaativiin kohteisiin, kuten ulkoseiniin ja kosteisiin tiloihin, sillä alumiinifolio toimii myös höyrysulkuna ja estää kosteuden pääsyn tuotteen läpi.


”Näyttäisi, että palo-ominaisuuksiltaan paremmille tuotteille on selkeästi kysyntää. Suuri osa tuotteista menee Suomen rajojen ulkopuolelle, jossa viranomaismääräykset ovat tiukemmat”, tutkimuspäällikkö Simo Koponen UPM:stä kertoo.


Palosuojattujen puutuotteiden kysynnän ennustetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Käyttökohteita löytyy useita etenkin rakennus- ja laivateollisuudesta sekä kuljetuspuolelta. Hankkeessa kartoitetut menetelmät ovat nyt kaikkien vapaasti saatavissa ja hyödynnettävissä.


Hankkeessa ovat olleet mukana VTT:n lisäksi ruotsalainen tutkimuskeskus SP Trätek sekä Tukholman kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu KTH. Teollisuudesta hankkeeseen osallistuivat UPM, Finnforest, Stora Enso, PressoCenter ja Wood Focus Suomesta sekä Borealis, Ingarps Träskydd, Wacker-Chemie sekä WPT Ruotsista. Hanke kuului suomalaisruotsalaiseen Wood Material Science -tutkimusohjelmaan. Rahoittajina olivat Tekes ja VINNOVA.

 

 

Lisätietoja

Esko Mikkola
Erikoistutkija
020 722 4825