Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT tuo tehoa robotisoituun piensarjatuotantoon

10.08.2006


VTT parantaa robotisoidun piensarjatuotannon joustavuutta ja tehokkuutta. Tuotevaihdot ja koko valmistusprosessi nopeutuvat. Kokonaan uusiakin kohteita pystytään robotisoimaan kannattavasti. Näin esimerkiksi metalliteollisuus pystyy entistä paremmin vastaamaan tiukentuviin kustannus- ja asiakasvaatimuksiin.

Varastojen minimointi on johtanut siihen, että tuotteet valmistetaan lähes aina tilauksien perusteella. Samalla myös asiakaskohtainen räätälöinti on lisääntynyt. Perinteisellä automaatiolla ei pystytä vastaamaan joustavuusvaatimuksiin.


Kaksivuotisessa Tulevaisuuden automaatiosaarekkeet -hankkeessa VTT luo modulaarisen konseptin, jonka avulla voidaan toteuttaa erittäin joustavia, helposti hallittavia ja kustannustehokkaita robotisoituja tuotantosaarekkeita.


Saarekkeisiin ja niiden robotisoituihin tuotantosoluihin saadaan joustavuutta ja reagointikykyä lisää kehittämällä uutta ja hyödyntämällä uusinta olemassa olevaa huipputekniikkaa, erityisesti yhdistämällä älykkäästi tieto- ja anturitekniikka sekä mekaniikkaa. Näin parannetaan mm. robottien ja koko saarekkeen ympäristön havainnointikykyä, mukautuvuutta havaittuihin muutoksiin, tilannetietoisuutta ja ohjelmoitavuutta.


Tuotantosaarekkeita hallitaan kokonaisvaltaisella ohjausjärjestelmällä, joka rakennetaan vaihdettavista moduuleista. Järjestelmä pystyy hyödyntämään prosessin historiatietoa sekä reagoimaan saatuihin anturihavaintoihin ja ympäristön muutoksiin.


VTT soveltaa ja varmistaa ratkaisujen toimivuuden muun muassa vaativien hitsattavien teräsosien valmistuksessa ja joustavassa kokoonpanossa.


Kaksivuotinen hanke vaatii laaja-alaista osaamista. Uuden organisaationsa ansiosta VTT pystyy tehokkaasti verkottamaan omat eri alojen osaajat sekä verkostoitumaan muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Kuva 1:
Kuva 2:
Robotit saavat lisää havainnointikykyä ja pystyvät entistä nopeammin ja joustavammin vastaamaan tuotannon muutoksiin. Kokonaan uudetkin kohteet on mahdollista robotisoida kannattavasti.

 

 

Lisätietoja

Mikko Sallinen
Teknologiapäällikkö
020 722 2187


Janne Göös
Projektipäällikkö
020 722 2469


Timo Salmi
Erikoistutkija
020 722 5357