Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT ja Innofinance Oy allekirjoittivat kumppanuussopimuksen

14.08.2006


VTT on solminut kumppanuussopimuksen Innofinance Oy:n kanssa. Kumppanuuden  tavoitteena on vauhdittaa VTT:n tutkimustoiminnan tuottamien innovaatioiden kaupallistamista. Tavoitteena on myös saada mukaan yrityksiä, joilla on vahvaa innovaatiotoimintaa ja vahvistaa näiden avulla kaupallistamisprosessia. Sopimus allekirjoitettiin maanantaina 14.8.2006.

Sopijapuolten tarkoituksena on tehdä yhteistyötä VTT:n sisältä syntyvien VTT:n alkavien yritysten eli spinnojen kaupallistamisen rahoittamisessa. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi VTT tarjoaa rahastolle harkintansa mukaan mahdollisuutta rahoittaa yhtä tai useampaa VTT Spinnoa, joita koskevat sijoituspäätökset tehdään rahaston normaalien periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteena on yhteistyö myös teollisuuden kanssa, jotta edelleen parannettaisiin teollisten innovaatioiden kaupallistamisprosessia. Teollisuuden piirissä tehdään merkittävää innovaatiotyötä ja siellä syntyy runsaasti tuloksia, jotka yksinään eivät ole näissä yrityksissä kaupallistettavissa. Yhteistyössä yritysten, VTT:n ja yliopistojen kanssa on tavoitteena koota paremmat kaupallistumisedellytykset omaavia yritysaihioita, jotka olisivat kehitettävissä kasvavaksi yritystoiminnaksi.

Innofinance on varhaisen vaiheen pääomasijoitustoimintaan keskittynyt hallinnointiyhtiö, joka hallinnoi yhteensä viittä rahastoa, joista neljä on keskittynyt varhaisen vaiheen sijoituksiin. Uusin rahasto Seedcap II Ky aloitti toimintansa kuuden miljoonan euron pääomalla syyskuussa 2005. Tavoitteena on nostaa uuden rahaston pääomat 20 M€:oon syksyn 2006 aikana.

Uusi rahasto on ns. varhaisen vaiheen rahasto, joka voi lähteä mukaan yrityksiin jo siemen- tai käynnistysvaiheessa. Sen rahoituskyky tulee olemaan riittävä yritysten kasvu-uralle pääsyn kannalta. Hallinnointiyhtiön hyvä kontaktiverkosto ja laaja yhteistyö tulevien yrityskumppaneiden kanssa auttaa yritysten kasvuponnisteluissa.

VTT:n ja Innofinancen yhteistyöllä aikaansaadaan uudelle rahastolle hyvää potentiaalia omaavaa hankevirtaa, joka perustuu vahvaan tiede- ja tutkimuspohjaiseen osaamiseen. Innofinancen tuoman rahoituspanoksen osana on yhtiön toimintaprosessit ja -mallit, joilla tutkimustyön tuloksia kyetään aiempaa tehokkaammin saamaan kaupallisille markkinoille. Yritysaihioita rahaston odotetaan saavan analysoitavaksi yliopistojen, korkeakoulujen, yritysten sekä VTT:n innovaatiotoiminnasta. Tarkoituksena on tehokkaalla yhteistyöllä edellä mainittujen tahojen kesken tehostaa innovaatioiden kaupallistamista. 

 

 

Lisätietoja

Tapio Koivu, VTT
Toimialajohtaja
020 722 6943


Martti Hintikka, Innofinance Oy
Toimitusjohtaja
0207 432500