Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n ja Tiehallinnon yhteistyö käyntiin

23.08.2006


Tiehallinto ja VTT aloittavat laajan tutkimus- ja kehitysyhteistyön. Yhteistyön tarkoituksena on edistää teiden ja liikenteen tutkimusta ja kehitystä. Tiehallinto ja VTT allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 16.8.

- Tutkimus- ja kehitysyhteistyön tavoitteena on toteuttaa pitkäjänteisesti tie- ja liikennealan yhteisiä päämääriä sekä molempien osapuolten keskeisiä tavoitteita, kertoo Tiehallinnon asiantuntija-palveluiden johtaja Raimo Tapio.

- Allekirjoitettu sopimus viitoittaa yhteistyön suuntaa ja on voimakas tahdonilmaus yhteisesti määritettävien tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi, sanoo VTT:n asiakaspäällikkö Markku Tuhola.

Sekä Tiehallinto että VTT korostavat yhteistyössään osaamisen ja uuden tiedon tunnistamisen tärkeyttä maailmanlaajuisesti.

Yhteistyötä tiivistetään useilla osa-alueilla, joihin kuuluvat muun muassa liikenteen telematiikka, liikenneturvallisuus, liikennejärjestelmätutkimus, tienrakenteiden rakentamisen ja tienpidon tutkimus sekä kansainvälinen toiminta.

VTT ja Tiehallinto haluavat edistää vahvojen tie- ja liikennealan osaamisklustereiden syntymistä ja niiden vahvistamista Suomessa. Sopijapuolet kehittävät menettelyjä innovatiivisuuden edistämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on myös viedä tutkimustulokset paremmin käytäntöön.

Käytännössä yhteistyösopimus tulee tuottamaan muun muassa tiedonvaihtoa, koulutusta, asiantuntijavaihtoa ja alueellista yhteistyötä.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat Tiehallinnon pääjohtaja Eero Karjaluoto ja asiantuntija-palveluiden johtaja Raimo Tapio sekä VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori ja toimialajohtaja Jouko Suokas.

 

 

Lisätietoja

Markku Tuhola
Asiakaspäällikkö
puh. 020 722 4689


Johtaja Raimo Tapio, Tiehallinto
puh. 020 422 2204