Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT ehdottaa pilkekaupan perusteeksi energiasisältöä

23.08.2006


Uusi toimintatapa selkeyttää pilkekauppaa

VTT on kehittänyt pilkkeen käsittelykonseptin, jossa kaupankäynnin perustana on energiasisältö. Näin asiakas varmistuu, että hän maksaa vain energiasta eikä vedestä. Asiakas pystyy myös entistä paremmin vertaamaan puulla tuotetun lämmön kustannuksia muihin lämmitysmuotoihin. Kokonaisuudessaan konsepti tehostaa koko pilkeketjun toimintaa - valmistuksesta asiakkaalle. 

Valmiiksi katkotun ja halkaistun polttopuun eli pilkkeen kauppa perustuu nykyisin toimituserien tilavuuden mittaukseen. Määrä ilmoitetaan irto- tai pinokuutioina. Toisena perusteena on laatu, jonka määrittämiseen on käytössä useitakin erilaisia luokituksia.

Pilkkeet toimitetaan asiakkaalle irtotavarana, kuormalavoilla verkkosäkeissä tai erikokoisissa kehikoissa. Asiakkaan pinotessa pilkkeitä varastoon määrä tuntuu usein tilattua pienemmältä. Myös pilkkeiden laadusta ei ole varmuutta.

VTT:n konseptissa pilkkeet valmistetaan käsittely-yksikköön, jota käytetään myös pilkkeiden kuivauksessa ja jakelussa asiakkaalle.

Pilke-erän energiasisältö eli sen sisältämä energiamäärä kilowattitunteina (kWh) riippuu pääosin pilkkeiden kosteudesta, joka vaikuttaa myös poltossa syntyviin päästöihin ja muutenkin käytettävyyteen. Yksi kiintokuutio kuivaa pilkettä sisältää energiaa noin 2 500 kWh.

Energiasisällön määrittämiseen on VTT:ssä kehitetty käytännön menetelmä. Pilkkeiden teon yhteydessä pilke-erä punnitaan ja mitataan näytteistä kosteus. Näiden tietojen, puun lämpöarvon ja toimituserän painon perusteella lasketaan erän energiasisältö.

Energiasisältöön perustuvan kaupan käynnistäminen vaatii vielä käytännön kokemuksia. Näiden ja seurannan perusteella voidaan laatia ohjeistus menetelmän käytölle.

Polttopuuta käytetään Suomessa vuosittain noin kuusi miljoonaa kiintokuutiota. Ostetun polttopuun määrä on noin miljoona kiintokuutiota, josta halkoja noin kolmasosa ja pilkkeitä reilu neljäsosa.

Suomessa toimii noin 2000 pilkekauppiasta, joista parisen sataa saa pääosan toimeentulostaan pilkkeen myynnillä. Asiakkaalle toimitetun polttopuun myynnin arvo on yli 60 miljoonaa euroa vuodessa.

Pilkkeen käsittelykonseptin kehitystyöhön ovat osallistuneet myös Metsäntutkimuslaitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja alan yritykset.


Kuva: VTT:n konseptissa pilkkeet valmistetaan käsittely-yksikköön, jossa ne kuivataan, punnitaan, liitetään mukaan tuoteseloste ja toimitetaan asiakkaalle.

 

 

Lisätietoja

Ari Erkkilä
Erikoistutkija
puh. 020 722 2684, 0400 132 651