Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Typgodkännande av byggprodukter överförs till VTT

23.08.2006


Miljöministeriet har auktoriserat VTT att verka som institution som beviljar typgodkännanden. Behandling av ansökningar och fattandet av beslut om typgodkännanden överförs stegvis till VTT från och med den 1.9.2006. Man ville utkontraktera typgodkännandeverksamheten i sin helhet till en statlig organisation, som har en mångsidig och bred erfarenhet av byggprodukter.

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=197628&lan=sv

 

 

Mer information

Liisa Rautiainen
Evalueringschef
tfn +358 20 722 4920


Regeringsrådet Sven-Eric Roman, miljöministeriet
tfn +358 9 1603 9659