Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT: Autoteollisuuden kannattaisi siirtyä erikoisterästen käyttöön

28.08.2006


Uudet ruostumattomat erikoisteräkset parantavat autojen turvallisuutta, vähentävät huoltokustannuksia ja edesauttavat osien kierrätystä

VTT:n tutkimuksen mukaan uusilla ruostumattomilla erikoisteräksillä ajoneuvojen korirakenteet saadaan nykyistä turvallisemmiksi. Myös ajoneuvojen elinkaarikustannukset pienenevät, sillä uudet erikoisteräkset ovat nykyisiä helpommin kierrätettäviä. Kokeiden mukaan uudet teräsrakenteet vähentävät korroosioriskiä, joten myös ajoneuvojen korirakenteiden huoltokustannukset pienenevät. Uudet ruostumattomat teräkset mahdollistavat turvallisuusvaatimusten täyttymisen entistä keveämmille rakenneosille ja vahvistavat eurooppalaisen ajoneuvoteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä.

VTT:n ja Fordin tutkimuskeskuksen kokeiden mukaan uusista erikoisteräksistä valmistetut ajoneuvojen korirakenteet säilyttävät nykyisiä rakenteita pitempään kestävyytensä vaihtelevissa ja pitkäaikaisissa kuormitustilanteissa ja mm. kolaritörmäyksissä.

VTT tutki ja kehitti ajoneuvojen korirakenteiden kokoonpanoon uusia pistehitsaus-, liima- ja ns. yhdistelmäliitosmenetelmiä. Kun erikoisteräksiset kappaleet liitetään yhteen samanaikaisella liima- ja pistehitsausmenetelmällä, voidaan pitkittää mahdollisen korroosion alkamista ja siten parantaa pitkäkestoisesti ajoneuvon turvallisuutta ja vähentää korirakenteen huoltokustannuksia.

Ajoneuvojen korirakenteiden valmistus uusista ruostumattomista teräksistä edellyttää vielä tuotteiden valmistusmenetelmien viimeistelemistä. Tämän jälkeen uusien terästen käyttö on myös taloudellisesti nykyistä kannattavampaa.

Parhaiten uusien terästen käyttö kannattaa aluksi pitkäikäisessä, raskaassa ajoneuvokalustossa (laivat, junat, kuorma- ja linja-autot). Uudet teräkset otetaan kuitenkin vähitellen käyttöön myös laadukkaimmissa henkilöautoissa. Ajoneuvojen korien rakenneosina uudet teräkset yleistynevät muutaman vuoden kuluessa.

Tutkimuksessa todettiin, että näiden uusien ruostumattomien erikoisterästen (ns. kylmämuokatut austeniittiset teräkset) ansiosta ajoneuvojen elinkaarikustannukset voivat laskea, koska uusista teräksistä tehdyt korirakenteet kestävät pitempään ja niistä saadaan ajoneuvon elinkaaren päättyessä kierrätyksellä nykyistä helpommin hyvälaatuisia uusia raaka-aineita. Uusien terästen käyttöä myös muilla teollisuusaloilla tutkitaan parhaillaan niiden hyvien mekaanisten ominaisuuksien sekä pienentyvien elinkaarikustannusten vuoksi.

Tutkimus- ja kehittämishankkeeseen osallistuivat VTT ja TKK sekä autonvalmistajat Fiat, Ford ja PSA. Materiaali- ja muovauspuolen asiantuntemusta hankkeeseen toivat teräsvalmistajat Outokumpu, Arcelor, Acerinox ja Batz.

 

 

Lisätietoja

Pekka Pohjanne
erikoistutkija
020 722 6863


Risto Karppi
tutkimusprofessori
020 722 5348


Outokumpu Tornio Works , tutkimuspäällikkö Tero Taulavuori
(016) 452 609