Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Posiva Oy ja VTT sopivat tiivistyvästä yhteistyöstä

30.08.2006


Kumppanuussopimus turvaa asiantuntemuksen ydinjätteen loppusijoitukseen

Posiva Oy ja VTT allekirjoittivat 30.8. 2006 ydinjätehuollon asiantuntemuksen ylläpitämistä ja kehittämistä koskevan kumppanuussopimuksen. Sopimuksella Posiva ja VTT haluavat varmistaa ydinjätteen loppusijoitusta koskevan asiantuntemuksen jatkuvuuden pitkällä aikajänteellä. Asiantuntemuksen kehittämistä suunnataan alueille, joissa ydinjätehuollon osaamista tulee syventää. Parasta mahdollista asiantuntemusta tarvitaan, jotta turvallisuusvaatimusten mukainen loppusijoitus voidaan aloittaa valtiovallan asettamassa aikataulussa vuonna 2020. Yhteistyö mahdollistaa myös huipputasoisen ydinjätehuolto-osaamisen markkinoinnin ja myynnin ulkomaille yhdessä muiden suomalaisten toimijoiden kanssa.

Posivan tehtävänä on huolehtia käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta suomalaiseen ja kansainväliseen osaamiseen ja teknologiaan nojautuen. VTT:llä on vuosien mittaan kehittynyt huippuasiantuntemusta monilla loppusijoitukseen liittyvillä yksittäisaloilla, kuten pitkäaikaisturvallisuuden arvioinnissa ja loppusijoitustekniikan suunnittelu- ja kehitystyössä. Suomalaisen osaamisen kehittämistä suunnataan erityisesti loppusijoitusjärjestelmän toimintakykyanalyyseihin sekä turvallisuusarvioinnin tueksi tarvittavaan kokeelliseen tutkimukseen. Sopimuksella tähdätään myös VTT:n asiantuntijoiden osaamisen syventämiseen loppusijoitushankkeen eri kehitysvaiheissa. Samalla parannetaan resurssien käyttöä ja mahdollistetaan kotimaisen osaamisen soveltaminen myös ulkomaalaisiin toimeksiantoihin.

VTT on ollut mukana ydinjätteen loppusijoituksen tutkimus- ja kehitystyössä loppusijoitushankkeen alusta lähtien, kun paikka- ja tekniikkatutkimukset aloitettiin Suomessa 1980-luvun alkupuolella. Nykyisin VTT on Posivan keskeinen kumppani ydinjätehuollon asiantuntijapalveluissa. Posiva kuuluu VTT:n suurimpiin asiakkaisiin energiasektorilla.

Valtioneuvosto päätti vuonna 1983 ydinjätehuollon aikataulusta, jonka mukaisesti Eurajoen Olkiluoto valittiin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikaksi vuonna 2000. Parhaillaan Posiva rakentaa Olkiluodon kallioperään maanalaista tutkimustilaa ONKALOa, jolla varmistetaan Olkiluodon kallioperän soveltuvuus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen. ONKALOsta hankittavaa tietoa tarvitaan, kun Posiva jättää loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevan hakemuksen valtioneuvostolle 2010-luvun alkupuolella.

 

 

Lisätietoja

Rauno Rintamaa
Asiakasjohtaja
020 722 6879


Eero Patrakka
Toimitusjohtaja, Posiva Oy
02 8372 3700