Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT allekirjoitti sopimukset energia-alan tutkimusyhteistyön laajentamisesta ja tutkimusreaktorihankkeesta

08.09.2006


VTT on solminut sopimuksen ranskalaisen tutkimuslaitoksen CEA:n kanssa tutkimusyhteistyön laajentamisesta ja osallistumisesta JHR-tutkimusreaktorihankkeeseen. Tutkimusyhteistyön puitesopimusta laajennettiin ydinenergiatutkimuksesta bioenergian ja polttokennojen alueelle.

VTT:n ja CEA:n yhteisenä kiinnostavana uusiutuvan energian tutkimuskohteena on biomassojen kaasutus- ja pyrolyysitekniikat, sillä sekä Ranskassa että Suomessa on merkittävästi lisääntynyt kiinnostus toisen sukupolven liikenteen biopolttonesteiden valmistukseen. Näissä prosesseissa raaka-aineena voitaisiin käyttää viljaa edullisempia raaka-aineita, kuten metsäteollisuuden sivutuotteita, metsähaketta, olkea ja jätejakeita. Sekä bioenergian että polttokennojen alueella kummankin osapuolen valitsemat tutkimuksen painopisteet täydentävät mainiosti toisiaan.

Jules Horowitz Reactor (JHR) -tutkimusreaktori valmistuu Ranskaan vuonna 2014. VTT:n työpanoksen arvo suunnittelu- ja rakentamishankkeessa on 10 miljoonaa euroa. VTT osallistuu hankkeen kehitys- ja suunnitteluosuuteen sekä toimittaa komponentteja erilaisiin testaus- ja mittauslaitteistoihin.

Hankepartnerina VTT saa rahoitusosuutensa mukaisen käyttöoikeuden JHR:iin sen tutkimuskäyttövaiheessa. Hankkeessa syntyvät ja syventyvät yhteydet muihin eurooppalaisiin tahoihin voivat laajentaa VTT:n kansainvälistä ja maksullista toimintaa tulevaisuudessa. Tehty sopimus auttaa myös kehittämään VTT:n asiantuntemusta ydinenergiaturvallisuuden ja materiaalitekniikan alalla.

JHR-hankkeen kokonaisbudjetti on 500 miljoonaa euroa, ja sitä rahoittavat mm. CEA (Commissari-at à l’Energie Atomique), EDF, AREVA sekä muut eurooppalaiset partnerit. CEA on n. 15 000 hengen monialainen teknillinen tutkimuslaitos, jolla on asiantuntemusta energiatutkimuksen ohella mm. mikroelektroniikassa.

 

 

Lisätietoja

Liisa Heikinheimo
Teknologiapäällikkö
020 722 2597


Satu Helynen
Teknologiapäällikkö
020 722 2661