Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:lle maailmanlaajuinen pätevyys arvioida räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettujen sähkölaitteiden turvallisuus

26.09.2006


Yritysten vienti erityisesti Australiaan, Kiinaan ja Venäjälle helpottuu

VTT on saanut maailmanlaajuisesti tunnustetun pätevyyden arvioida räjähdysvaarallisiin tiloihin suunniteltujen ja valmistettujen sähkölaitteiden turvallisuus. Näin kaikki yritykset pystyvät aiempaa selvästi helpommin myymään sähkölaitteitaan Euroopan ulkopuolelle - erityisesti Australiaan, Kiinaan ja esimerkiksi Venäjälle.

Räjähdysvaarallisia tiloja on esimerkiksi öljynjalostamoilla, hiilikaivoksissa, elintarvike- ja kemiantehtaissa, maalaamoissa, mekaanisen puunjalostuksen tehtaissa ja turvevoimalaitoksissa. Näiden tuotantoon suunnitelluille sähkölaitteille on asettanut tiukat turvallisuusvaatimukset kansainvälisesti tunnetuin standardointijärjestö International Electrotechnical Comission (IEC). Järjestön sertifiointiorganisaatio IECEx-Scheme on äskettäin hyväksynyt VTT:n viralliseksi IECEx-sertifiointilaitokseksi, eli arvioimaan ja hyväksymään räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden turvallisuus.

Suomessa on muutama kymmenen räjähdyssuojattuja sähkölaitteita valmistavaa yritystä. Sähkölaitteiden valmistaja, joka hankkii laitteelleen räjähdyssuojausta koskevan IECEx-hyväksynnän VTT:ltä, pystyy tekemään maailmanlaajuista kauppaa laitteellaan olennaisesti aiempaa helpommin. Samalla uuden sähkölaitteen hankintaa harkitseva teollisuuslaitos voi luottaa sille tarjottavan sähkölaitteen turvallisuuteen räjähdysvaarallisessa tuotantotilassaan.

VTT:lle myönnetty pätevyys kattaa räjähdysvaarallisiin tiloihin suunnitellun sähkölaitteen tyyppitestauksen ja laitteen valmistaneen yrityksen tuotannon laadun arvioinnin. Laitteen hyväksyntä sisältää valmistajayrityksen tuotannon laadunvarmistuksen seurannan määrävälein yrityksessä tehtävän katselmuksen avulla. VTT on jo aloittanut IECEx-pätevyyteensä perustuvan turvallisuusarviointityön suomalaisyritysten räjähdyssuojatuille sähkölaitteille ja yritysten tuotannon laadunarvioinnille.

IEC:n ylläpitämästä hyväksyttyjen IECEx-laitteiden julkisesta tietokannasta on suuri apu räjähdysaltista tuotantoa harjoittavalle yritykselle, laitetestaajalle ja -valmistajalle. Tietokannasta näkyy Internetin kautta luettelo sähkölaitteista, joille on myönnetty IECEx-hyväksyntä. Samalla esillä ovat laitteiden valmistajat ja kunkin laitteen turvallisuusvaatimukset hyväksyneen arviointilaitoksen nimi.

Euroopassa käytetään IECEx-turvallisuushyväksynnän sijasta Atmospheres explosibles -hyväksyntää (ATEX), joka on vaatimuksiltaan suppeampi kuin IECEx-hyväksyntä. Näin ollen laitevalmistaja hakiessaan IECEx-hyväksyntää voi halutessaan saada samassa yhteydessä myös ATEX-hyväksynnän Euroopan markkinoita varten.

Lisätietoja: www.iecex.com

 

 

Lisätietoja

Risto Sulonen
Erikoistutkija
020 722 6415


ABB Oy, Sähkökoneet /Tuotekehitysinsinööri Tapio Annala
050 332 2078