Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusi teknologia tuo palvelut kosketuksen päähän

27.09.2006


VTT:n johdolla uutta mobiililiiketoimintaa

VTT johtaa kansainvälistä SmartTouch-hanketta, jossa etsitään mobiililaitteille uusia ja entistä monipuolisempia käyttötapoja. Hankkeessa sovellettava teknologia tuo palvelut kosketuksen päähän - esimerkiksi kännykällä koskettamalla voi tilata vaikkapa kotiin valitsemansa aterian suoraan ruokalistalta. Oulun kaupunki kokeilee tätä vanhusten ateriahuollossa syksyn 2006 aikana. Teknologiaa voidaan hyödyntää myös mm. maksamisessa ja joukkoliikenteen liputtamisessa.

VTT:n koordinoimassa ITEA/Eureka -hankkeessa tähdätään yhä monipuolisempiin ja helppokäyttöisempiin mobiilipalveluihin NFC (Near Field Communication) -teknologian avulla.

NFC tarjoaa mahdollisuuden saada tai välittää tietoa matkapuhelimen ja taustajärjestelmän välillä koskettamalla NFC-tägeja, jotka sisältävät tiedon palvelusta tai erityisiä infrastruktuuriin liitettyä lukijalaitetta esimerkiksi bussissa tai kaupan kassalla.

Tuomalla älykäs laite (esim. matkapuhelin) toista laitetta lähelle (esim. tietokone, televisio, DVD-soitin/laite, toinen matkapuhelin) voidaan käynnistää halutun sisällön siirtäminen laitteiden välillä. Esimerkki tästä on kuvien siirto matkapuhelimesta tulostimelle tai tietokoneeseen jatkokäsittelyä varten.

Suomessa hankkeen pilottiympäristönä toimii Oulun kaupunki, jossa ateriahuollon piirissä testataan päivittäisen aterian tilausta NFC-lukijalla varustetulla matkapuhelimella. Henkilö voi kännykällä koskettamalla valita päivän ruokalistalta haluamansa aterian, jolloin tilaus lähtee automaattisesti ruoan toimittajalle. Tavoitteena on saada tilaukset automaattisesti taustajärjestelmiin ilman käsin kirjausta ja helpottaa ruokatilausten seurantaa. Ateriahuoltopilotin on toteuttanut ToP Tunniste yhdessä VTT:n kanssa. Oulun kaupungin tavoitteena on ottaa käyttöön järjestelmiä, jotka auttavat kaupunkilaisia ja hallintokuntia päivittäisten asioiden hoitamisessa. Käytännön pilotteja aiotaan toteuttaa mm. vanhustyössä, ateriapalveluissa, logistiikassa, kulunvalvonnassa sekä terveyspalveluissa.

Teknologiaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös mm. maksamisessa ja joukkoliikenteen liputtamisessa. NFC-laitteessa oleva monitoimikortti voi olla esimerkiksi kaupunkikortti, kirjastokortti, bussikortti, elokuvalippu tai urheilutapahtuman lippu, joka on käyttöarvoltaan rajoitettu maksukortti. Kuluttaja voi kontrolloida korttia puhelimessa ja nähdä tehdyt tapahtumat puhelimensa näytöllä. Palveluntarjoaja voi toimittaa kortin asiakkaalle televerkon kautta perinteisiä menetelmiä huomattavasti edullisemmin.

Muut käynnissä olevat kokeilut liittyvät joukkoliikenteen liputtamiseen Oulussa, Turussa ja Tampereella sekä julkisiin tiloihin vapaa-ajan käyttöön tarvittavien avaimien jakeluun ja hallintaan.

Gerhard Romenin, NFC-forumin markkinointikomitean puheenjohtajan mukaan, SmartTouch projektin toteuttamat ratkaisut tarjoavat hyviä esimerkkejä NFC-teknologian käytöstä ja hyödyllisyydestä jokapäiväisessä arjessa. Pilottien kautta myös uudet liiketoimintamahdollisuudet ja eri toimijoiden roolit saadaan hyvin selville.

NFC-teknologia tulee lähivuosina osaksi arkea. VTT:n mobiilipalvelujen tutkimus- ja kehitystoiminta kattaa koko ketjun mobiilipalvelujen konseptoinnista tuotteiden pilotointiin ja käyttöönottoon.

ITEA SmartTouch (Browsing Through Smart Objects Around You) -hankkeeseen kuuluu 19 toimijaa kahdeksasta eri Euroopan maasta. Suomen konsortion muodostavat VTT:n lisäksi Buscom, Idesco, Nokia, TeliaSonera, Nordea, ToP Tunniste ja Oulun kaupunki. Konsortiolla on laaja kokous Helsingissä 28.-29.9.2006, jossa on läsnä edustajia kaikista konsortion yrityksistä ympäri Eurooppaa.

Yli 30 miljoonan euron hanke päättyy vuonna 2008. Kokonaisuutena hanke on suurin NFC-teknologiaan liittyvistä Tekes-rahoituksista Suomessa.

www.smarttouch.org

www.nfc-forum.org

www.tekes.fi/vamos

 

 

Lisätietoja

Tua Huomo
ITEA SmartTouch -hanke, projektin johtaja, asiakaspäällikkö, VTT
040 564 4146


Oulun kaupungin ateriahuolto pilot, projektipäällikkö Janne Mustonen, Oulun kaupunki
044 703 1675


Oulun kaupungin ateriahuolto pilot, toimitusjohtaja Pauli Tossavainen, ToP Tunniste
(03) 316 7274