Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

ITU-laari yhdistää VTT:n osaajat yhteiseen ideointiin

12.10.2006


VTT:n uusi internetpohjainen työväline tehostaa luovaa ideointia

Uusi visuaalinen työväline tuo VTT:n laaja-alaisen osaamisen yhdelle areenalle. Se auttaa VTT:läisiä yhdessä ideoimaan ja luomaan asiakkaille teknologiasta liiketoimintaa. VTT tarjoaa ITU-laaria myös muille organisaatioille.

Ideoinnin virtuaalinen työhuone, ITU-laari, on VTT:n sisäinen ja avoin työväline ideoiden keräämiseen, jatkojalostukseen ja arviointiin. Intrassa toimiva internetpohjainen ITU-laari tarjoaa VTT:läisille ideointiin ajasta ja paikasta riippumattoman työvälineen.

Luovuus vaatii ympärilleen vapautuneen ja turvallisen ilmapiirin. ITU-laari on visuaalinen työväline, jonka tärkeimpiä ominaisuuksia ovat käyttömukavuus ja käytön hauskuus. ITU-laari on myös tasa-arvoinen työväline. Sen avulla ideointiin voivat osallistua kaikki VTT:läiset riippumatta asiantuntemusalueesta tai nimikkeestä. Tämä on tärkeää, koska uudet innovaatiot syntyvät usein eri asiantuntemusalueiden rajapinnoilla.

Innovaatiolla tarkoitetaan kaupallisesti menestynyttä ratkaisua, joka voi pohjautua esimerkiksi teknologiaan, toimintatapaan tai ansaintamalliin. Olennaista on, että se erottuu kilpailevista vaihtoehdoista edukseen ja tuottaa kehittäjilleen ja käyttäjilleen hyötyä.

ITU-laaria voidaan käyttää ideoinnissa ja niiden arvioinnissa. Ideointi voi kohdistua esimerkiksi ongelman määrittämiseen, erityisen kysymyksen ratkaisuvaihtoehtojen miettimiseen tai toiminnan kehittämiseen.

Lisäksi ITU-laari toimii ideapankkina. Näin kerran esitetyt ideat eivät huku tai unohdu. Myös tieto niiden ensimmäisestä esittäjästä säilyy. ITU-laari vähentää siis osaltaan tarvetta keksiä pyörä uudelleen. Pitkänkin ajan kuluttua voidaan katsoa, onko esiin nousseesta asiasta joskus ollut organisaatiossa ideoita.

ITU-laarin käyttäjäjoukko voi olla tietyn teeman ympärille koottu tiimi, organisaation yksikkö tai koko VTT. Pienimmillään ITU-laarissa on alle 10 osallistujaa ja laajimmillaan VTT:n kaikki 2700 henkilöä.

VTT on Suomen ja Euroopan tärkeimpiä innovaatiotoimijoita. VTT haluaa palvella asiakkaitaan heidän innovaatioprosessinsa tärkeimmissä vaiheissa. VTT:n oman innovaatioprosessin tehokkuus on avainasemassa tämän palvelulupauksen täyttämisessä. ITU-laari tukee innovaatioprosessin luovaa alkupäätä ja tehostaa yhdessä ideoinnin mahdollisuuksia.

Panostus ideoiden jalostamiseen on tärkeää VTT:n kaltaisessa tutkimusorganisaatiossa, jonka toiminnan tavoitteena on uusien innovaatioiden synnyttäminen ja jonka suurimpana pääomana on laaja-alainen huippuosaaminen. VTT:n kyky luoda yrityksille teknologiasta liiketoimintaa ja siten innovaatioita syntyy juuri osaamisten yhdistämisestä. Nämä voidaan yhdistää siten, että mahdollistetaan erilaisten ihmisten kohtaaminen ja ajatusten vaihto. VTT:llä työskentelee kuitenkin paljon tutkijoita, joiden toimipisteet ovat maantieteellisesti kaukana toisistaan. Siksi ei ole mahdollista tai taloudellisesti järkevää saada tutkijoita aina saman pöydän ääreen. Tähän ITU-laari tarjoaa virtuaalisen yhteistyöalustan.

VTT on määritellyt ja kehittänyt ITU-laarin omien tarpeidensa perusteella. Järjestelmätoimittajana on toiminut Gamelion Oy. Ideoita arvioidaan ZEF Solutions Oy:n kyselysovellusta hyödyntäen.

 

 

Lisätietoja

Päivi Mikkonen
Kehityspäällikkö
020 722 3475