Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT kehittää metsäteollisuudelle soveltuvaa pitkän kantaman RFID-etätunnistusteknologiaa

30.10.2006


Uuden teknologian ansiosta puu voi kantaa mukanaan tarvittavat tiedot vaiheistaan matkalla metsästä sahan kautta aina lopputuotteeksi asti. VTT kehittää EU-hankkeessa uudenlaista, metsään soveltuvaa pitkän kantaman RFID-teknologiaa yhdessä suomalaisten yritysten kanssa. Tukkeihin ja niistä sahattaviin lautoihin voidaan liittää erilaista anturitietoa, jota hyödyntämällä metsäteollisuuden tuottavuutta voidaan parantaa merkittävästi yhä pienemmällä ympäristökuormituksella. Radiotaajuuteen perustuvan etätunnistusteknologian avulla esimerkiksi sahattavien tukkien ominaisuudet hyödynnetään entistä paremmin ja sahattavaksi soveltumattomia tukkeja ei viedä sahalle lainkaan.

VTT johtaa EU-hankkeessa Suomessa tehtävää tutkimus- ja kehitystyötä, jossa RFID-teknologian avulla tukkeihin ja niistä sahattaviin lautoihin voidaan kumulatiivisesti liittää erilaista anturitietoa. Kaadetusta puusta sahattaviin tukkeihin kiinnitetään yksilöllinen tunniste, esimerkiksi mikrosirun sisältävä etäluettava RFID-tunniste, jonka avulla tukkiin yhdistetään tietokantaan kerättävää tietoa, kuten tukin tyyppi, mitat, kasvupaikka ja kaatoajankohta. Tietoa hyödynnetään tuotantoketjun myöhemmissä vaiheissa.

Kerätty tieto ja kehitettävät uudet toimintamallit mahdollistavat puuraaka-aineen paremman hyödyntämisen korkealaatuisten tuotteiden valmistamiseksi nykyistä pienemmällä ympäristökuormituksella. Tietoa puun laadullisista ominaisuuksista voidaan hyödyntää päätöksenteossa jo metsässä. Metsäkoneisiin ja kuljetusvälineisiin liitettävät lukijalaitteet mahdollistavat tukkien tarkan ohjauksen tuotantoketjussa ja parantavat siten logistiikkaa ja puutoimitusten tarkkuutta.

Nykyisin tukit luokitellaan sahalla koon mukaan, ja usein ominaisuuksiltaan erilaiset tukit päätyvät samaan sahausluokkaan, mikä vähentää saavutettavia hyötyjä kaikissa tuotantoketjun vaiheissa. Uuden merkintäteknologian avulla yksittäisiä tukkeja voidaan ohjata tarkasti tunnisteiden sisältämän tiedon perusteella.

Järjestelmän avulla tuotantoketjua voidaan hallita tarkemmin ja samalla tehostaa kaikkien toimijoiden logistiikkaa. Järjestelmää voidaan hyödyntää myös laittomien hakkuiden, puuvarkauksien ja varastointiaikojen kontrolloimiseen ja ympäristösertifikaattien vaatimaan puun alkuperän todentamiseen.

Hankkeen ruotsalainen koordinaattori SP Trätekistä toteaa, että nykyisellään jopa 20 % hakattavasta puusta menee hukkaan, mikä vastaa Euroopan mittakaavassa useita miljardeja euroja vuodessa.

Juuri alkaneeseen kolmivuotiseen hankkeeseen osallistuu 28 partneria viidestä Euroopan maasta. Kokonaisbudjetti on noin 13 miljoonaa euroa.

 

 

Lisätietoja

Kaj Nummila
Projektipäällikkö, erikoistutkija
puh. 020 722 5773