Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT perustajajäsenenä metalliteollisuuden standardisointiyhdistyksessä

03.11.2006


VTT on mukana vastikään perustetussa uudessa metalliteollisuuden standardisointiyhdistyksessä, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää kone-, metallituote- ja metallien jalostusteollisuuden sekä materiaalitekniikan alan standardisoimista Suomessa. Uuden yhdistyksen perustaminen on merkittävä kehitysaskel metalliteollisuuden standardisoinnissa. Standardisoinnilla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan kotimaista ja kansainväistä kauppaa.

VTT:n lisäksi muut Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry:n perustajajäsenet ovat Teknologiateollisuus ry, Terveysteknologialiitto ry, LVI-talotekniikkateollisuus ry, Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry, Teräsrakenneyhdistys ry, Metallinjalostajat ry, Polartest Oy, Turvatekniikan keskus TUKES, AEL Oy, Energiateollisuus ry ja Kunnossapitoyhdistys ry. Yhdistyksellä on paljon yhteistyökumppaneita, yksi tärkeimmistä on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää standardisoinnin tehokasta, markkinaehtoista ja omakustanteista toimintaa. Käytännön työ koostuu standardien tarpeen kartoittamisesta, uusien standardien laadinnasta sekä olemassa olevien standardien ajantasaisuuden varmistamisesta. Kansainväliseen standardisointiin vaikutetaan hoitamalla tarvittaessa teknisten työryhmien sihteerintehtäviä ja huolehtimalla lausuntokäsittelyistä. Tiedonvälitys on tärkeässä osassa, joten yhdistys huolehtii valittujen standardien käännöksistä sekä standardisoinnin ja sertifioinnin yleisten periaatteiden noudattamisesta.

Standardisointityöhön osallistuminen sopii VTT:n rooliin ja lisää VTT:n asiantuntijapalvelujen tunnettuutta metalliteollisuudessa. Näin VTT kartuttaa osaamistaan ja voi auttaa asiakkaitaan paremmin. Standardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista, ja se on luotu helpottamaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. Standardit ovat kiistattoman tärkeitä työkaluja kaikille tuotteiden kehityksen, valmistuksen, kaupan ja käytön parissa toimiville.

Yhdistyksen perustamisaloite on tullut Teknologiateollisuus ry:ltä. Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry aloittaa toimintansa 1.1.2007.

 

 

Lisätietoja

Matti Lanu
Tekninen johtaja
puh. 020 722 6935