Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT vahvistaa toimintaansa Joensuun seudulla

07.11.2006


VTT:n asiamiesten vahvistukseksi Joensuuhun tulee asiakaspäällikkö, jonka tehtävänä on käynnistää kehityshankkeita yritysten kanssa. Asiakaspäällikkö helpottaa edelleen pk-yritysten mahdollisuutta hyödyntää VTT:n tuotekehityspalveluja. VTT:n asiakaspäälliköksi on nimitetty Jyrki Peltomaa. Uusi asiakaspäällikkö tuo VTT:n tutkimus- ja tuotekehityspalvelut lähemmäksi seudun yrityksiä.

VTT tekee monialaisten tutkimus- ja kehityspalvelunsa hyödyntämisen entistä helpommaksi Joensuun seudun ja koko Pohjois-Karjalan yrityksille. VTT:n tavoitteena on alueeen yritysten kilpailukyvyn ja siten alueen työllisyyden parantaminen. Erityisesti pk-yritysten on helppo ottaa yhteyttä asiakaspäällikköön ja hyödyntää hänen välityksellään VTT:n tutkimus- ja tuotekehityspalveluja.

Asiakaspäällikkö ei korvaa alueella jo toimivia VTT:n asiamiehiä vaan vahvistaa heidän osaamistaan ja palvelukykyään. VTT:n asiakaspäällikkö ja asiamiehet toimivat tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Yhdessä he edistävät yritysten tutkimus- ja tuotekehitys-hankkeita, joilla saadaan aikaiseksi uusia, kilpailukykyisiä innovaatioita ja tuotteita. Heidän työssään on tärkeää myös yritysverkostojen synnyttäminen, joilla parannetaan sekä yritys-ten kilpailukykyä että seudun ja koko maakunnan työllisyyttä. VTT on perehdyttänyt asiakaspäällikön laajalti toimintaansa ja palveluihinsa. Asiakaspäällikkö on päätoimisesti Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n palveluksessa. JOSEK Oy kehittää yritysneuvonnan tueksi jatkuvasti asiakaslähtöisiä, erityisosaamista vaativia työkaluja ja asiakaspäällikön palvelut täydentävät JOSEKin jo kattavia yrityspalveluja. Yritysneuvonnan menetelmät ja työkalut ovat hioutuneet tehokkaiksi ja ovat kaikilla yritysneuvojilla yhdenmukaiset.

VTT-asiamiehenä toimivat JOSEK Oy:ssä Pekka Nuutinen ja Joensuun Tiedepuisto Oy:ssä Veikko Tahvanainen ja Ilpo Saukkonen.

 

 

Lisätietoja

Teijo Salmi
Markkinointipäällikkö
020 722 4650


Keijo Mutanen, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy
Toimitusjohtaja
040 555 2943