Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT pureutuu ICT-alan haasteisiin Digitaalinen maailma -teemassaan

14.11.2006


Uutta teknologiaa ja ratkaisuja tulevaisuuden äly-ympäristöihin

VTT:n mukaan suomalaisen ICT-teollisuuden ja informaatioyhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta keskeisimmät haasteet liittyvät kaikkialla läsnä olevaan sulautettuun tietotekniikkaan eli ns. älykkäisiin ympäristöihin. VTT vastaa ICT-alan haasteisiin Digitaalinen maailma -teknologiateemalla, jossa kehitetään ratkaisuja personoidun digitaalisen tiedon tuottamiseen ja jakeluun sekä käyttöön tulevaisuuden äly-ympäristössä. Kuluttajalle hankkeen tulokset konkretisoituvat uusina sovelluksina esimerkiksi matkaviestimissä viiden vuoden kuluessa.

VTT:n tunnistamat, tieto- ja viestintäteknologioita kehittävän ICT-alan neljä keskeisintä aihealuetta ovat tiedon jalostus ja kehittyneet hakumenetelmät, nopea ja joustava ohjelmistotuotanto, langattomat alustat sekä sisältö- ja kontekstitietoisuus. Näitä kaikkia yhdistävät älykkäät ympäristöt.

Tulevaisuuden digitaalisessa maailmassa korostuvat sekä teknologiapainotteisuus että kuluttajat. Kuluttajat haluavat huipputeknistenkin laitteiden olevan yksinkertaisia ja mukautuvia laitteita, jotka ”vain toimivat”. Digitaalinen ja reaalimaailma yhdistyvät. Kuluttajakohtaisesti räätälöidyille tuotteille ja palveluille on kysyntää, ja käyttäjä voi myös itse luoda sisältöä, kuten YouTuben ja Wiki-verkkotietosanakirjojen menestys osoittavat. Myös tietoliikenne muuttuu, kun Internet ulottuu kaikkialle ja ohjelmistoalan kilpailu kovenee.

Nykyisen huipputeknologian eräs merkittävä kehityksen edellytys on nopea ja halpa ohjelmistojen tai ohjelmistointensiivisten tuotteiden testaaminen. Ohjelmistokustannuksista 50 % käytetään testeihin. Systeemitestauksessa virheen löytämiseen ja korjaamiseen kuluu 40 kertaa enemmän aikaa kuin moduulitestauksessa. Testaamiseen ja virheiden korjaamiseen kuluva aika pitäisi saada lyhyemmäksi, jotta ohjelmistoala pystyy vastaamaan nopeasti korkealuokkaisilla tuotteilla muuttuviin, maailmanlaajuisiin markkinoihin.

Sosiaalisen median arvo nousee käyttäjämäärän kasvaessa

Sosiaalinen media (esimerkiksi YouTube, Irc-galleria, Wiki, Flickr) käyttää sisältö- ja kontekstitietoisuutta, ja se yhdistää fyysisen, digitaalisen ja virtuaalisen maailman. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan sovelluksia, joilla ihmiset voivat luoda ja jakaa tietoa sekä kommunikoida erilaisten viestintävälineiden, kuten tietokoneiden, digitaalisen television, yleisönäyttöjen ja informaatiokioskien, avulla. Aktiivisten käyttäjien määrän kasvun myötä sosiaalisen median sovellusten arvo nousee. Sen suomia mahdollisuuksia ovat fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistäminen, lisäarvoa tuottavien palvelujen luominen sekä käyttäjien ottaminen mukaan kehitystyöhön.

Digitaalinen maailma -teema tähtää mm. nykyistä paljon tehokkaampaan, ns. ketterään (Agile) ohjelmistotuotantoon. Toisena kehityskohteena ovat uuden sukupolven 4G-radioalustat, joihin mahtuu enemmän bittejä vähemmällä teholla ja radiokaistalla. Tietotekniikka voi lisäksi mukauttaa palveluja käyttäjän tarpeisiin paremmin sopiviksi paikan, ajan, käsillä olevan tehtävän, sosiaalisen tilanteen ja ympärillä olevien ihmisten perusteella. Teema tähtää myös sosiaalisen median ilmiöiden ymmärtämiseen ja sosiaalisen median työkalujen rakentamiseen.

Teeman aihealueeseen kuuluvat myös tiedon prosessointi- ja luokittelumenetelmät kannettaville ja hajautetuille ohjelmistomenetelmille sekä kehitysympäristöt anturipohjaisille yhteisöllisille sovelluksille. Nämä mahdollistavat mm. urheilusuoritusten tehon selvittämisen eri tekijöistä yhtäaikaisesti ja mukautuvasti. Kuntoilija voi esimerkiksi mitata suoritustaan, tilastoida hiihtokilometrit ja sykkeet esimerkiksi kännykän avulla ja verrata tietoja viimevuotiseen tai kaveriporukan vastaaviin. Myös lääkäri tai fysioterapeutti voi hyödyntää näitä tietoja tarvittaessa.

Yksi keskeisistä ICT-alan tulevaisuuden haasteista kohdistuu neljännen sukupolven tietoliikennejärjestelmiin. Neljännen sukupolven tietoliikennejärjestelmillä tarkoitetaan joukkoa radio- ja langattomia tietoliikenneteknologioita, joilla päästään nykyistä taloudellisempaan radiotaajuuksien käyttöön ja tehohyötysuhteeseen. Matkapuhelin kehittyy kannettavaksi laskenta-alustaksi, joka tarjoaa monipuolisia tietokonetyyppisiä sovelluksia palvelujen tuottamiseen. Kuluttajalle tämä voi näkyä uudenlaisena mobiili-tv:nä tai mahdollistaa huippunopean langattoman webbisurffauksen.

VTT on jo käynnistänyt Digitaalinen maailma -teeman hankkeet, ensi vuonna luodaan ja kehitetään teknologisen sovellusosaamisen ratkaisevat osuudet. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Kuluttajalle tulokset konkretisoituvat uusina sovelluksina esimerkiksi matkaviestimissä viiden vuoden kuluessa.

Taustatietoa

Ailiston esitys

Kuva 1
Kuva 2
Heikki Ailisto

 

 

Lisätietoja

Heikki Ailisto
Digitaalinen maailma -teeman vetäjä, tutkimusprofessori
puh. 020 722 2233


Tatu Koljonen
Tutkimusjohtaja
puh. 020 722 2117