Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusi menetelmä paljastaa puutavaran luontaisen pitkäaikaiskestävyyden

21.11.2006


VTT on kehittänyt menetelmän, joka osoittaa puumateriaalin luontaisen pitkäaikaiskestävyyden. Menetelmä mittaa puusta haihtuvat aineet, joiden suuri määrä on perusta puutavaran kosteuden- ja homeenkestolle. Menetelmä on maailmalla ainutlaatuinen. Sen avulla voidaan puutavara tulevaisuudessa lajitella käyttötarkoituksen mukaan, mikä lisää puutuotteiden arvoa ja kilpailukykyä.

VTT:n kehittämä menetelmä perustuu puusta haihtuvien aineiden kemialliseen analyysiin. Tämä paljastaa sellaiset merkittävät puumateriaalin pitkäaikaista kosteuden- ja homeenkestoa edistävät ominaisuudet, jotka eivät näy ulkopinnalle. Nykyisin sahatavara luokitellaan sen ulkonäön (mm. oksaisuuden) ja mekaanisen lujuuden perusteella.

Kuusi- ja mäntytukkipuun ja niistä jalostetun sahatavaran uuteaineiden pitoisuudet ilmaisevat sahatavaran biologista kestävyyttä. VTT:n kehittämä menetelmä mahdollistaa sen, että teollisuus voi lähitulevaisuudessa luokitella sahatavaran nykyistä tarkemmin raaka-aineiksi sisäverhouspaneeleihin, ulkoverhouslautoihin sekä esimerkiksi vaativien ulko-olosuhteiden aita- ja terassikalusteisiin. Tarkoitus on jatkossa kehittää VTT:n menetelmä suoraan tuotantoprosessiin soveltuvaksi. 

VTT:n menetelmän odotetaan tuovan puutavara- ja mittalaite-aloille uutta kansainvälistä tuotantoa ja kilpailukykyä. Menetelmä helpottaa myös puutavara-alan yhä tarkempaa standardisointia, ja samalla rakennusteollisuus ja kuluttaja saavat varmemmin korkealaatuisia, tiettyyn käyttökohteeseen suunniteltuja tuotteita.

Tutkimuksen rahoittivat Tekes, Wood Focus Oy, Tikkurila Paints Oy ja Tikkurila Coatings Oy, Honkarakenne Oyj, Lappset Oy, VTT ja Metsäntutkimuslaitos Metla. Lisäksi hankkeessa oli mukana Kuopion yliopisto. Aihepiiristä valmistellaan parhaillaan jatkotutkimusta.

 

 

Lisätietoja

Hannu Viitanen
Erikoistutkija
020 722 5528


Tutkimushankkeen johtoryhmän puheenjohtaja, Teknologiapäällikkö, Jaakko Lehto
UPM-Kymmene Wood, jaakko.a.lehto@upm-kymmene.com
040 725 0769