Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT johtamaan EU:n ydinenergiatutkimuksen verkostoa

29.11.2006


Miljoonahanke tähtää Euroopan ydinvoimaloiden käyttöiän pidentämiseen

VTT on valittu johtamaan tutkimuslaitosten, voimayhtiöiden ja valmistajien muodostamaa EU:n NULIFE (Nuclear Plant Life Prediction) -verkostoa. Verkoston koordinaattorina toimii VTT:n asiakasjohtaja Rauno Rintamaa. Viisivuotisen hankkeen kustannukset ovat yli 8 miljoonaa euroa. Hanke keskittyy materiaalien ja rakenteiden turvallisuustutkimukseen ja yhtenäisten tutkimus- ja arviointimenetelmien kehittämiseen. Parempi tuntemus ja tieto ydinvoimalaitosten elinikään vaikuttavista tekijöistä ja hallintamenetelmistä auttavat pidentämään nykyisten ydinvoimaloiden turvallista ja taloudellista käyttöikää. NULIFE auttaa kehittämään myös uusien ydinvoimaloiden suunnitteluperusteita.

NULIFE-verkosto tuottaa Euroopan ydinvoimateollisuudelle ja kansallisille turvallisuusviranomaisille tietoa ja menetelmiä ydinvoimaloiden rakenteiden ja materiaalien käyttöiän arvioimiseksi. Tarve NULIFE-verkostohankkeen perustamiselle lähti siitä, että ydinvoimaloiden käyttöaikaa halutaan pidentää nykyisestään. Lisäksi NULIFE yhtenäistää eri Euroopan maiden ydinvoimaloiden eliniän arvioinnin tutkimusmenetelmiä ja käytäntöjä.

Tutkimus- ja kehitystyö ydinvoimaloiden eliniän arvioimiseksi on monitieteistä ja monia eri näkökulmia huomioon ottavaa. Eliniän arviointi vaatii paitsi materiaalien ikääntymisen ja turvallisuusnäkökohtien myös ympäristö- ja kuormitusvaikutusten tuntemusta. Näistä syntyvää tutkimustietoa hyödynnetään nykyisten ydinvoimaloiden turvallisen ja taloudellisen käytön kehittämiseksi ja uusien ydinvoimaloiden suunnittelussa.

NULIFE tarjoaa tutkimus- ja kehityspalveluja kaikille ydinenergiakentän asiakkaille. Tutkimuksen suuntaamisesta vastaa NULIFE:n sisäinen ryhmä (End User Group), joka koostuu tutkimustulosten hyödyntäjistä eli ydinvoimaloiden ja niitä valmistavan teollisuuden edustajista. Tämä ryhmä yhdessä tiiviin viranomaisyhteistyön kanssa varmistaa, että hanke ottaa huomioon ja vastaa asiakastarpeisiin.

Tutkimusverkoston ytimen muodostaa 10 tutkimuslaitosta ja teollisuusyritystä eri puolilta Eurooppaa.  Tutkimusverkostoon kuuluu lisäksi 27 jäsenorganisaatiota ja useita yhteistyötahoja. EU:n rahoitus (5 miljoonaa euroa) tähtää eliniän hallintamenetelmien yhtenäistämisen ja palvelujen turvaamisen lisäksi tutkimuslaitosten väliseen integroituun yhteistyöhön.

 

 

Lisätietoja

Rauno Rintamaa
Asiakasjohtaja
020 722 6879


Irina Aho-Mantila
Erikoistutkija
020 722 6856