Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Vikaseisokkeja voidaan vähentää ennakoivilla menetelmillä

08.12.2006


Teollisuustuotanto yhä tehokkaammaksi

VTT:n johdolla on kehitetty menetelmiä, jotka ennakoivat teollisuuslaitoksen tuotantoa uhkaavan vian ja varoittavat tuotantohenkilökuntaa. Menetelmien avulla yritykset voivat ennakoida yhä oikea-aikaisemmiksi tuotantojärjestelmänsä huoltotarpeita. Samalla ne pystyvät nostamaan tuotannon käyttöastetta ja siten vahvistamaan kansainvälistä kilpailukykyään.Uusien tuotannon käynnissäpidon ennakoivien menetelmien tulokset voidaan tuoda havainnollisesti esille tuotantohenkilökunnan valvontapäätteille. Täten valvoja pystyy helposti esimerkiksi paikallistamaan monimutkaisessa kaivostunnelistossa itsenäisesti liikkuvasta lastauskoneesta tulevan vikaa ennakoivan hälytyksen. Menetelmät ovat olleet koekäytössä useassa suomalaisessa teollisuuslaitoksessa, mm. Pyhäsalmi Mine Oy:n kaivoksessa.

VTT:n, yliopistojen ja yritysten yhdessä kehittämistä menetelmistä hyötyvät myös tuotantojärjestelmiä valmistavat yritykset, koska nämä voivat lisätä järjestelmiin kunnossapitotarvetta yhä tarkemmin ennakoivia ominaisuuksia. Uusia menetelmiä voivat hyödyntää korkeatasoisia kunnossapitopalveluja tarjoavat huoltoyritykset.

Lappeenrannan, Tampereen ja Oulun teknillisten yliopistojen yhdessä VTT:n kanssa kehittämät ennakoivat menetelmät arvioivat tuotannon osajärjestelmän tai osan todennäköisyyttä vaurioitua ja sen käyttöiän päättymistä. Menetelmät yhdistävät jo nykyisin teollisuudessa kerättävää tietoa tuotantoprosesseista, näiden laitteistoista, osien kulumisista ja käyttöhenkilökunnan kokemuksista. Menetelmillä valvotaan erityisesti niitä riskianalyysillä tunnistettuja osia, joissa syntyvä häiriö aiheuttaisi haittaa tuotannon tehokkaalle yhtäjaksoiselle jatkumiselle.

Kehittämishankkeen tuloksena syntynyt käynnissäpidon ja siihen liittyvien tietopohjaisten ennusteiden kuvaus auttaa näkemään, minkälaisia menetelmiä eri tapauksissa kannattaa käyttää. Menetelmät kattavat laajan alueen kunnossapidon suunnittelusta aina yksittäisen osan tai vaikkapa voitelutilanteen valvontaan. Tutkimustyön perustana olivat teollisuuden erilaiset sovelluskohteet: lastauskone, paalauslinja, panostusnosturi, puhaltimia, laakereita, sähkömoottoreita, sihtisylinteri, teollisuusrobotti ja tämän servomoottori ja planeettavaihteisto sekä paperikoneen laatusäätöjärjestelmä.

Kehitetyt ennakoivat menetelmät ovat realistisia investointeja myös pk-yrityksille. Menetelmät ohjaavat tarpeellisiin ja oikea-aikaisiin kunnossapito- ja huoltotoimenpiteisiin. Ennakoiva käynnissä- ja kunnossapito voi auttaa nostamaan tuotannon käyntiasteen jopa yli 99 prosentin teoreettisesta maksimista vuotuisesta käyttötuntimäärästä. Tällainen käyntiaste on kansainvälisestikin huippuluokkaa, ja siihen on Suomessa jo päästy.

Teollisuuden ennakoivan käynnissäpidon tutkimus- ja kehittämistyön yhteydessä on osoittautunut, että menetelmillä päästään kiinni olennaisiin ja todella tarpeellisiin huoltotoimiin oikea-aikaisesti. On arvioitu, että nykyisin jopa 80 - 90 prosenttia kunnossapidon määräaikaishuolloista tehdään liian aikaisin. Tällaiset ja ehkä jopa tarpeettomat huoltotoimet saattavat sinänsä olla omiaan aiheuttamaan jopa uuden vian syntymistä.

Ennakoivat menetelmät kehitettiin Teollisuuden käynnissäpidon prognostiikka -tutkimushankkeessa. Tämän rahoittivat Tekes, VTT ja useat yritykset. Hankkeessa menetelmiä koekäytettiin teollisuustuotannon kriittisillä osajärjestelmillä. Tavoitteena on jatkaa työtä kehittämällä menetelmiä edelleen ja koekäyttämällä niitä laajasti eri teollisuusaloilla ja erikokoisissa yrityksissä. Tuloksia ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia käsitellään projektin loppuseminaarissa 12. 12. Espoossa.

Kuva: Lastauskone Pyhäsalmi Mine Oy:n kaivostunnelistossa
(Kuva: Pyhäsalmi Mine Oy)

 

 

Lisätietoja

Aino Helle
Erikoistutkija
020 722 5384


Pyhäsalmi Mine Oy, Kunnossapito Seppo Tolonen
Osastopäällikkö, seppo.tolonen@pyhasalmi.com
0400 105 574