Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:lle "Valkoisen Biotekniikan - Vihreän Kemian" tieteen huippuyksikkö

13.12.2006


Suomen Akatemia on valinnut VTT:n "Valkoisen Biotekniikan – Vihreän Kemian" kansallisen tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan vuosille 2008 - 2013. Huippuyksikkö kehittää uusia biotekniikan ja kemian menetelmiä, joiden avulla voidaan tuottaa tehokkaasti kemikaaleja, materiaaleja ja polttoaineita uusiutuvista luonnonvaroista.

Nk. "valkoisen biotekniikan" tai teollisen biotekniikan mahdollisuudet, yhdistettynä ympäristöystävällisiin "vihreän kemian" menetelmiin, ovat avainasemassa, kun pyritään kehittämään kestävän kehityksen mukaisia, ympäristöä ja energiaa säästäviä tuotantoprosesseja. VTT on ollut jo usean vuosikymmenen ajan edelläkävijä maailmassa uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvien tekniikoiden ja tarvittavan perustiedon kehittämisessä. Huippuyksikössä yhdistetään VTT:n kansainvälisesti korkeaa biotekniikan, kemian, systeemibiologian ja insinööritieteiden osaamista.

Jotta biomassaan pohjautuvilla tuotantoprosesseilla voitaisiin korvata tulevaisuudessa enenevässä määrin petrokemiaan perustuvaa teollista tuotantoa, tulee bioprosessien olla erittäin tehokkaita. Haasteena on esimerkiksi, miten saada bioprosesseissa käytettävät tuotanto-organismit, mikrobit, käyttämään biomassan sisältämät sokerit ja valmistamaan näistä mahdollisimman tehokkaasti haluttuja yhdisteitä. Huippuyksikön tavoitteena on kehittää mikrobisoluja, jotka tuottavat mm. biomuovien lähtöaineita kasvibiomassan sokereista. Toinen tärkeä tavoite on kehittää herkkiä mittausmenetelmiä ja luoda uutta perustietoa mikrobisolujen toiminnasta, jotka molemmat ovat oleellisia mahdollisimman tehokkaiden bioprosessien kehittämiseksi tulevaisuuden tarpeisiin.

Huippuyksikköä johtaa tutkimusprofessori, dosentti Merja Penttilä. Huippuyksikössä työskentelee noin 40 henkilöä useasta eri osaamiskeskuksesta Biotekniikka-, Energia ja metsäteollisuus- sekä Mikroteknologiat ja anturit -klustereista.

Suomen Akatemia valitsi kansallisen tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan 18 yksikköä vuosille 2008 – 2013. Tärkeimmät valintakriteerit olivat yksikössä suoritettavan tutkimuksen tieteellinen laatu ja tutkimussuunnitelman innovatiivisuus. Muita arviointiperusteita olivat yksikön tutkimus- ja toimintasuunnitelma, tutkimusympäristö ja menestys tutkijankoulutuksessa sekä tutkijoiden aiemmat tieteelliset ansiot.

 

 

Lisätietoja

Merja Penttilä
Tutkimusprofessori
020 722 4504