Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusi menetelmä kolesterolilääkkeiden aiheuttamien lihasvaurioiden havaitsemiseen

21.12.2006


VTT ja Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS) ovat kehittäneet uuden menetelmän, jolla kolesterolilääkkeiden aiheuttamia lihaksiin kohdistuvia haittavaikutuksia voidaan havaita herkän verianalyysin avulla. Menetelmää voidaan soveltaa lihasvaurioiden tunnistamiseen ja jopa estämiseen menetelmän herkkyyden vuoksi. Menetelmän avulla kolesterolilääkkeiden käyttäjälle voidaan mahdollisesti myös valita yksilöllisesti sopivin lääkevaihtoehto. Kuluttajan ulottuville menetelmän uskotaan tulevan parin vuoden kuluttua.

VTT:n ja Tampereen yliopistollisen sairaalan kehittämä mittausmenetelmä perustuu verianalyysiin, jolla veren rasvakoostumuksesta määritetään tiettyjä, nyt tunnistettuja herkkiä biomarkkereita. Niillä voidaan ennakoida statiinien eli kolesterolilääkkeiden aiheuttamien vahingollisten muutosten ilmeneminen lihassoluissa tarpeeksi ajoissa, jotta vauriot voidaan vielä estää. Uusi menetelmä on sikäli ainutlaatuinen, että se on nykyisiä käytössä olevia mittausmenetelmiä herkempi ja tarkempi - sillä voidaan tunnistaa statiinien aiheuttama lihasvaurioriski jo ennen kuin lääkkeen käyttäjälle tulee lihaskipuja tai oireita.

Menetelmää voidaan hyödyntää myös kliinisissä kokeissa, joissa tutkitaan uusien kolesterolilääkkeiden vaikutusta potilaissa esimerkiksi, kun kehitetään uuden sukupolven rasva-arvoja alentavia lääkkeitä. Menetelmän avulla voidaan mahdollisesti myös määritellä kullekin kolesterolilääkkeiden käyttäjälle yksilöllisesti sopivia rasva-arvoja alentavia lääkkeitä ja annoksia, kun näiden uusien biomarkkereiden merkityksestä saadaan lisätietoa.

Suomalaistutkijat hyödynsivät potilasnäytteitä ryhmästä, jossa mukana olleet henkilöt saivat statiinia suurina, mutta kliinisesti käytettyinä annoksina (atorvastatiinia 40 mg/päivä ja simvastatiinia 80 mg/päivä). Tutkimuksessa todettiin, että statiinihoito voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia useiden lihasten metabolia- ja tulehdusreittejä säätelevien geenien ilmentymässä.

TAYS ja VTT tekevät parhaillaan ns. validaatiotutkimuksia. Näissä jatkotutkimuksissa on mukana potilaita, joille statiinit ovat aiheuttaneet vakavia haittavaikutuksia.

Tutkimus PLoS ONE -tiedejulkaisun sivustolla

R. Laaksonen, M. Katajamaa, H. Päivä, M. Sysi-Aho, L. Saarinen, P. Junni, D. Lütjohann, J. Smet, R. Van Coster, T. Seppänen-Laakso, T. Lehtimäki, J. Soini, M. Orešič, A systems biology strategy reveals biological pathways and plasma biomarker candidates for potentially toxic statin induced changes in muscle, PLoS ONE 1(1): e97 (2006).

 

 

Lisätietoja

Matej Orešič
Ph.D., dosentti, johtava tutkija, tiiminvetäjä
040 705 5156


Reijo Laaksonen, LT, dosentti
TAYS, Tampereen yliopistollinen sairaala
040 724 0771