Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Työkalu potilasturvallisuuteen liittyvien vaaratapahtumien raportointiin

22.12.2006


Kaikille halukkaille terveydenhuollon organisaatioille tarjotaan mahdollisuus ottaa käyttöön VTT:n ja Lääkelaitoksen kehittämä potilasturvallisuuteen liittyvien vaaratapahtumien raportointityökalu ja siihen liittyvä koulutusmateriaali.

VTT ja Lääkelaitos ovat kehittäneet terveydenhuollon yksiköiden käyttöön potilasturvallisuuteen liittyvien vaaratapahtumien raportointi- ja analysointimallin yhteistyössä potilasturvallisuutta edistävien vaikuttajatahojen kanssa. Kehitetyn sähköisen työkalun avulla vaaratapahtumien raportointi on mahdollista aloittaa nopeasti ja tehokkaasti. Vuoden 2007 alusta käynnistyy VTT:n ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama jatkohanke, jossa tarjotaan terveydenhuollon organisaatioille mahdollisuutta hyödyntää kehitettyä työkalua ja koulutusmateriaalia. Tavoitteena on saada vaaratapahtumien raportointi mahdollisimman laajasti käyttöön Suomessa.

Raportointimalli perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen ja rankaisemattomuuteen. Etsitään tapahtumien syitä, ei syyllisiä. Menettely kattaa tapahtumien raportoinnin, analysoinnin ja kootun tiedon hyödyntämisen terveydenhuollon yksikössä. Hoidon vaaratilanteiden ja haittojen raportointi auttaa kehittämään prosesseja ja vähentämään riskejä.

Malli on laadittu yhteistyössä kahden sairaalan ja yhden lääkärikeskuksen kanssa Haittatapahtumien raportointimalli terveydenhuollon yksiköille -projektissa (HaiPro).

Potilasturvallisuuden edistäminen on yksi keskeisistä tavoitteista terveydenhuollon kehittämisessä Suomessa ja kansainvälisesti.

Jatkohankkeen aluksi kootaan työkalun käyttöönotosta kiinnostuneet yhteiseen seminaariin helmikuussa 2007. Kiinnostuksen ilmaisut HaiPro-projektin kotisivun kautta tai sähköpostitse.

HaiPro-projektin kotisivu: http://haipro.vtt.fi

STM:n asettama potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä: http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?tVNo=1&h_iId=11910

 

 

Lisätietoja

Jari Knuuttila
Tutkija
020 722 3321