Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tulipalo VTT:n mikroelektroniikan tutkimuksen tiloissa

25.02.2006


Palon taloudelliset vaikutukset ovat ilmeisesti merkittävät.

VTT:n mikroelektroniikan tutkimiseen ja kehittämiseen keskittyvässä nk. Mikronova-rakennuksessa syttyi lauantain vastaisena yönä klo 23 tulipalo. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Palossa vaurioitui osa mikroelektroniikan kehittämistyössä vaadittavista nk. puhdastiloista.

Rakennus- ja LVI-teknisesti vaativan puhdastilan likaantumisesta, sekä savusta ja noesta aiheutuvien vahinkojen vuoksi palon taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät. VTT:llä on myös tiloissa meneillään monia kehitysprojekteja.

Palo lähti liikkeelle todennäköisesti pesuasemasta, joita käytetään piikiekkojen kemialliseen käsittelyyn. Palon syttymissyytä selvitetään edelleen.

Palo ei ulottunut VTT:n asiakkaiden ja TKK:n käytössä oleviin tiloihin.

Palosta ei syntynyt ympäristövahinkoja.

Lisätietoja:
Ilkka Suni
puh. 020 7226300

Tietoa VTT:stä:
Olli Ernvall
puh. 040 8400288