Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n uutiskirje 1/2006

06.03.2006


Pääkirjoitus: Asiakkuuden painoarvo punnitaan kriiseissä

Tulipalo VTT:n nano- ja mikroelektroniikan tutkimiseen keskittyvässä nk. Micronova-rakennuksessa lauantaiyönä 26.02.2006 oli kova paikka sekä VTT:lle että sen asiakasprojekteille. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, mikä tietenkin on kaikkein tärkeintä.

Palon seurauksena kuitenkin suuri osa Micronovan puhdastiloista nokeentui. Tästä taas aiheutui, että osa joko VTT:n omista tai asiakkaan kanssa yhdessä tehtävistä tutkimus- ja kehityshankkeista keskeytyi.

Tällaiset kriisitilanteet paljastavat, mikä asiantuntijapalveluihin keskittyvissä organisaatioissa on oikeasti tärkeintä. Onko tärkeää, että organisaatio kääntyy sisäänpäin ja ryhtyy selvittelemään paloa ja sen syitä jättäen asiakkaat oman onnensa nojaan? Vai onko tärkeää, että paloselvitysten ohella huolehditaan siitä, että asiakkuustoiminta jatkuu tehostetusti ja keskeneräiset projektit pyritään hoitamaan siten, että asiakkaalle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa?

VTT:n kannalta on tärkeää, että asiakkuudet hoidetaan ja että meneillään olevat VTT:n ja asiakkaan kannalta keskeiset ja tärkeät hankkeet viedään loppuun.

VTT haluaa huolehtia siitä, että asiakaskumppanimme projektit eivät joudu tuuliajolle, vaan että tutkimustyö etenee ja asiakkaan tarpeita seuraten löydämme mahdollisimman nopeasti korvaavat vaihtoehdot projektien loppuunsaattamiseksi.

Tämä työ käynnistettiin VTT:llä heti seuraavana aamuna.

VTT haluaa osoittaa, että asiakas on oikeasti tärkeä ja että asiakkaan projektit hoidetaan mahdollisuuksien mukaan ja mahdollisimman nopeasti ja kattavasti eteenpäin.

Se on viimekädessä sekä asiakkaan että myös VTT:n etu.

Erkki KM Leppävuori
VTT:n pääjohtaja

 

 

Lisätietoja

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
020 722 6747