Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT solmi yhteistyösopimuksen ranskalaisen voimayhtiön kanssa

08.01.2007


Ydinvoimaloiden turvallisuutta edistetään kansainvälisellä tutkimusyhteistyöllä

VTT on solminut kolmivuotisen yhteistyösopimuksen maailman suurimpiin voimayhtiöihin lukeutuvan ranskalaisen Electricite de France’n (EdF) kanssa. Yhteistyön tavoitteena on etenkin ydinvoimaloiden turvallisuuden parantaminen ja käyttöiän pidentäminen.

VTT ja EdF tulevat tekemään yhteistyötä mm. ydinturvallisuuden, ydinvoimaloiden huollon ja niiden eliniän pidentämisen ja neljännen sukupolven reaktoreiden tutkimuksen ja kehityksen saralla. Yhteistyön muotoja ovat keskinäinen tiedonvaihto tutkimustuloksista, yhteishankkeet ja seminaarit sekä henkilöstövaihto.

EdF on maailman suurimpia voimayhtiöitä, jonka tutkimus- ja kehitystoiminnan vuotuinen budjetti on runsaat 350 milj. euroa kattaen laajan sovelluskentän. Tuotantoteknologioista pääosassa ovat ydinvoimaan ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvat teknologiat.

”Ydinvoima on hyvin merkittävässä roolissa EdF:n tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Lisäksi Ranska on tehnyt päätöksen rakentaa uusi EPR-laitos, joka olisi vastaavanlainen kuin Olkiluotoon nouseva laitos. Nämä seikat antavat VTT:lle hyvät lähtökohdat kehittää yhteistyötä EdF:n kanssa kohti kiinteämpää kumppanuutta”, sanoo VTT:n asiakasjohtaja Rauno Rintamaa.

Tällä hetkellä VTT ja EdF tekevät yhteistyötä mm. EU:n ydinenergiatutkimuksen NULIFE-verkoston puitteissa. VTT:n johtama verkosto tuottaa Euroopan ydinvoimateollisuudelle ja kansallisille turvallisuusviranomaisille tietoa ja menetelmiä ydinvoimaloiden rakenteiden ja materiaalien käyttöiän arvioimiseksi. Verkoston koordinaattorina toimii asiakasjohtaja Rauno Rintamaa.

 

 

Lisätietoja

Rauno Rintamaa
Asiakasjohtaja
puh. 020 722 6879