Print Print Sänd länk Bookmark and Share

FinNode-innovationscentret startade stort i Kalifornien

25.01.2007


Innovationscentret FinNode invigdes i Silicon Valley på onsdagen 24.1. Med centret intensifieras finska innovationsaktörers samarbete i Kalifornien.

Finpros, Sitras, Finlands Akademis, Tekes och VTT:s gemensamma innovationscenter FinNode i Silicon Valley samlade de centrala beslutsfattarna inom regionens forsknings-, företags- och finansieringsvärld till sina nya lokaliteter.

”Silicon Valley är ett av världens främsta koncentrationer av innovationsverksamhet. Det viktigaste i innovationscentrets verksamhet är att skapa och upprätthålla de rätta kontakterna och samarbetsnätverken. Vår uppgift är att åstadkomma ett samarbete mellan finländska kunder – företag och forskare – och de nyttigaste amerikanska partnerna. För kunderna är det en avsevärd förbättring mot tidigare att de får tjänsterna på samma ställe”, säger Pekka Pärnänen som också är direktör för Finpros verksamheter i Silicon Valley.

I FinNodes lokaliteter finns också företagsacceleratorn INBAC som ägs av VTT och Technopolis Ventures och som hjälper finska tillväxtföretag att etablera sig på den amerikanska marknaden

Berömmelse och nya marknader för finska mobilinnovationer

I samband med FinNodes öppningsceremoni belönades också vinnarna i Web-2-Mobile-tävlingen som startade i oktober. I tävlingen sökte man nya teknologier och tjänster för mobilapparater. De företag som var med i finalen presenterade sina innovationer för en jury som bestod av toppexperter och finansiärer i branschen – med fanns förutom FinNode bland annat Nokia, Yahoo, Red Herring och representanter för investeringsföretag i Silicon Valley.

De tre vinnarna i tävlingen var finska Mobile Backstage, N2N Consulting från Singapore och SMS Card från Storbritannia. Vinnartrion kommer att få möjligheten att utveckla sin produkt på Nokias forskningslaboratorium.

Ursprungligen valdes till tävlingens final två finska företag, Geniem och Mobile Backstage. Båda utvecklar samhälleliga mobiltillämpningar. I finalen uppträdde företagen ändå med ett gemensamt mobiltjänstkoncept.

”Genom att förena våra krafter kunde vi erbjuda en färdigare helhetslösning. Mobile Backstage har ett nytt, intressant businesskoncept, medan vi har utvecklat en helt ny teknologi vars första pilotanvändare Mobile Backstage är”, berättar Geniems verkställande direktör Tuomas Kumpula om samarbetet.

”För ett nytt företag som vårt ger Web-2-Mobile-tävlingen livsviktiga kontakter till USA:s marknad: en kanal till potentiella kunder och finansierare. Seger i tävlingen kommer att bringa nya affärsmöjligheter. USA är centret för världens underhållningsindustri och därför är det den absolut viktigaste målmarknaden för oss”, sade Samuli Saarela från Mobile Backstage när han bedömde tävlingens betydelse.

FinNode hjälper finländska företag att komma in på marknaden i USA snabbare, ökar forskarnas rörlighet och forskningssamarbetet mellan Finland och USA och marknadsför Finland som ett attraktivt investeringsobjekt och etableringsland. Innovationscentret har grundats av Finpro, Sitra, Finlands Akademi, Tekes och Statens tekniska forskningscentral VTT. FinNode är Finlands andra innovationscenter. Det första innovationscentret FinChi grundades i Shanghai i Kina år 2005. Ytterligare finländska innovationscenter planeras i S:t Petersburg och Tokyo.

 

 

Mer information

Tapio Koivu
+358 20 722 6943


Pekka Pärnänen, FinNode
+1 408 971 7303,