Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n menetelmillä tietoturvatestaus järjestelmälliseksi

26.01.2007


Langattomien tietoliikennejärjestelmien tietoturva yhä paremmaksi

VTT:n johdolla on kehitetty menetelmät tietoliikennejärjestelmien tietoturvan kattavaksi testaamiseksi. VTT:n ja suomalaisyritysten osaamisella on luotu tietoturvan testauskokonaisuus, jossa testataan uusia ja aiempia langattomia ja mobiileja tietoliikennejärjestelmiä ja näiden osia. Menetelmiä käyttäen suomalainen tietoturvaosaaminen lisää kansainvälistä kilpailukykyään.

VTT ja useat ohjelmistoalan testaukseen ja mittaukseen erikoistuneet yritykset ovat lisänneet toimintaansa tietoliikennejärjestelmien tietoturvan tutkimisessa ja kehittämisessä. Tutkijoiden ja yritysten tuotekehittäjien yhteistyöllä alan nykyisin hajanainen toiminta yhtenäistyy ja jäsentyy, ja suomalainen tietoturvaosaaminen tarjoaa uutta lisäarvoa. 

Mobiilipalvelujen tietoturvan varmistaminen on yhä kovempi haaste, koska tietoliikennepalvelut, -verkot ja -laitteet ovat entistä monimutkaisempina yhä haavoittuvampia. Tietoturvaratkaisuja tarvitaan sekä tahattomia virhetoimintoja että todennäköisiä tahallisia väärinkäytösyrityksiä vastaan.

VTT:n johtamassa hankkeessa on kehitetty järjestelmällisiä lähestymistapoja ja -menetelmiä tietoturvatestaustyökalujen käyttämiseen. Testaamalla kattavasti löydetään palveluista ja järjestelmistä mahdollisia tietoturvahaavoittuvuuksia, jotka voisivat johtaa tietoturvahyökkäyksiin. Uusien testausmenetelmien myötä osataan myös tarkentaa nykyaikaisten tietoliikennejärjestelmien tietoturvalle asetettavia vaatimuksia.

VTT:n näkökulma tietoturvaan on kokonaisvaltainen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa yhdistetään eri alojen asiantuntijoiden osaamista, jotta voidaan kansallisesti fokusoitua tietoturva-analyyseihin ja -ratkaisuihin. Monimutkaiset tuotteet, palvelut ja tietoliikenneverkot ovat haaste tietoturvalle, koska aiemmin tietoturvaa on kehitetty pääosin suljetuille tietoverkoille. Markkinoiden kilpailutilanne kovine aikatauluvaatimuksineen lisää tietoturvauhkia. Lisäksi ICT-teknologian kasvu esimerkiksi teollisuusautomaatiossa tuo uusia tietoturvahaasteita.

Tietoturvatestauksen kehittämistyön ovat rahoittaneet Tekes, Codenomicon Oy, NetHawk Oy, Nixu Oy, Nokia Oyj ja VTT. Parhaillaan tutkitaan ja kehitetään menetelmiä, joilla parannetaan erityisesti palvelujen välitykseen käytettävien langattomien verkkojen tietoturvaa.

Kuvamateriaali:
Kuva1
Kuva2
Kuva3

 

 

Lisätietoja

Petri Jurmu
Tutkija
020 722 2372


Reijo Savola
Tietoturvatutkimuksen koordinaattori
020 722 2138


Jouko Sankala, NetHawk Oy
teknologiajohtaja, etunimi.sukunimi@nethawk.fi
040 301 0350