Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT ja kansainvälinen kemian yritys Ciba Specialty Chemicals aloittavat tutkimusyhteistyön painetun elektroniikan alalla

31.01.2007


Tutkimusyhteistyö vauhdittaa liiketoimintaa nopeasti kehittyvällä alalla

VTT ja sveitsiläinen Ciba Specialty Chemicals aloittavat tutkimusyhteistyön painetun orgaanisen elektroniikan alalla. Kaksivuotisen monialaisen tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää uuden sukupolven painetun orgaanisen elektroniikan materiaaleja. Sovelluskohteita ovat esimerkiksi erikoisohuet OLED-näytöt ja -valaisimet, painetut orgaaniset transistorit, aurinkokennot ja erilaiset anturit.

Orgaanisten materiaalien etuna epäorgaanisiin vastineisiinsa nähden on niiden painettavuus. Erityisesti rullalta rullalle -painotekniikan ja soveltuvien materiaalien kehittyminen laskisi merkittävästi elektroniikan tuotantokustannuksia ja avaisi kokonaan uusia mahdollisuuksia painetun elektroniikan sovellusten kehittämiselle ja laajamittaiselle käyttöönotolle. VTT:n ja Ciban yhteinen tutkimushanke on osaksi Tekesin rahoittama.

”Tutkimushankkeessa VTT:n vahva kokemus orgaanisen elektroniikan materiaalien painettavuuden kehittämisestä yhdistyy Ciban syvään orgaanisten materiaalien tuntemukseen, jotka yhdessä mahdollistavat uuden sukupolven painetun elektroniikan materiaalien kehittämisen. Materiaalien tulisi soveltua erilaisiin tehokkaisiin painoprosesseihin”, toteaa VTT:n tutkimusprofessori, painetun älykkyyden keskuksen johtaja Harri Kopola.

”Yhteistyö VTT:n kanssa on strateginen lisä Ciba Specialty Chemicalsin tutkimusverkostoon funktionaalisten materiaalien nopeasti kehittyvällä alalla. Painettu orgaaninen elektroniikka tarjoaa hyviä mahdollisuuksia uusien, edullisten sovellusten kehittämiselle. Jotta tällaiset sovellukset olisivat mahdollisia, meidän tulee syventää tietämystämme tarvittavien materiaalien ominaisuuksista, mustekehityksestä ja materiaalien ja menetelmien yhteensopivuudesta”, sanoo Ciba Specialty Chemicalsin teknologiapäällikkö Martin Riediker.

Vuonna 2006 perustettu VTT:n painetun älykkyyden keskus (Center for Printed Intelligence) on alansa johtava innovaatiokeskus. Keskuksen strategisena tavoitteena on tutkimustuloksia tehokkaasti hyödyntämällä edistää uusien tuotteiden kaupallistumista ja uusien liiketoimintaideoiden syntyä. VTT kehittää muun muassa rullalta rullalle -tekniikkaa painetun älykkyyden tuotantoon.

Ciba Specialty Chemicals toimii yli 120 maassa ja on johtava paperikemikaalien ja erikoiskemikaalien toimittaja. Elektronisten materiaalien alalla Ciba Specialty Chemicals kehittää, tuottaa ja markkinoi kehittyneitä funktionaalisia materiaaleja, kuten väripigmenttejä, fotoinitiaattoreita ja valon stabilisoijia näyttölaitteisiin, tiedon varastointiin ja mikroelektroniikan sovelluksiin. Ciba on perehtynyt erityisesti uusien orgaanisten elektroluminesenssi- ja puolijohdemateriaalien kehittämiseen. Ciba on aloittanut yhteistyön myös Max Planck -tutkimusinstituutin kanssa uusien johtavien polymeerien kehittämiseksi painettaviin sovelluksiin.

Mediamateriaalia:
Virtual news kit
Kuva
Orgaaninen aurinkokenno

 

 

Lisätietoja

Harri Kopola
Tutkimusprofessori
020 722 2369


Jaakko Raukola
Asiakasjohtaja
020 722 3568